At vår generasjons fremtidige midler blir sløst bort på blant annet landbrukssubsidier for at landbruket skal slippe å tenke nytt høres i alle fall ikke rett ut for meg.

Skal vi ha et landbruk som kan leve på egen inntekt uten subsidier kan vi ikke kjøre mer penger inn i landbruket.

Det er ingen menneskerett å være bonde, og når det i 2019 ble kastet 600 000 kilo med sauekjøtt kan vi ikke fortsette og drive en politikk som aktivt kjemper mot et marked som ikke har en etterspørsel etter bestemte produkter.

Dagens landbrukspolitikk kjører samtidig opp avgifter, skatter og offentlig sløsing. Den norske bonden må bli flinkere til og tilpasse seg markedet og ikke minst produsere produkter markedet etterspør. Vi bruker allerede rundt 17 milliarder årlig på å subsidiere landbruket mens de 10,15 milliardene den rødgrønne regjeringen har foreslått vil gi en total sum på rundt 27 milliarder.

Dette er penger vi som samfunn kunne brukt på andre samfunnskritiske områder eller spart, men som i stedet bremser utviklingen og innovasjonen i landbruket.

Subsidiering av et privat næringsliv som det norske landbruket viser i stor grad mangel på tillit til at den norske bonden kan drive uten subsidier og produsere produkter markedet etterspør. Vi kan ikke fortsette øking av subsidiene vært år for at bønder skal produserer produkter som ikke blir forbrukt.

Hvis andre næringer greier å utvikle seg og finne nye måter og være innovative på, hvorfor kan ikke det norske landbruket gjøre det samme?

Sløsingen av penger må ta slutt, det samme må subsidieringen av norsk landbruk.