I skrivende stund er over 200 palestinere drept på Gaza. Av disse er det snart 60 barn og 40 kvinner. Tallene øker etter hver natt. Hele familier er utslettet under de israelske bombene. Angrepene fra en av verdens største militærmakter fortsetter med uforminsket styrke. Ingen på Gaza kan etter hvert føle seg trygge. Boligblokker, kontorbygninger, og nyhetsmedia er angrepet og jevnet med jorda. Nødvendig infrastruktur ødelegges nå fortløpende. De fleste av den vestlige verdens ledere toer sine hender. Alle har de vært raskt ute med å anerkjenne Israels rett til selvforsvar. Men ingen ser ut til å våge å ta et oppgjør med måten det utføres på. Ingen ser heller ut til å ville ta tak i de underliggende årsakene.

En nylig utgitt rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch dokumenteres årsakene godt. Rapporten forteller om en systematisk diskriminering og forskjellsbehandling av palestinere på bakgrunn av deres etnisitet. Fordi de er palestinere. Dette er noe som har pågått siden staten Israel ble opprettet i 1948 og skjer daglig. Handlingene og virkemidlene øker i grusomhet år for år. Rapporten konkluderer med at Israels langvarige undertrykkelse og systematiske forskjellsbehandling av palestinerne faller inn under begrepet apartheid og er dermed en forbrytelse mot menneskeheten.

Innholdet i denne rapporten forties av ledende norske mediekanaler som NRK. Språkbruken i media de siste dager er også skremmende. Man snakker om konflikt og krig som om det var to likeverdige parter involvert. Man snakker om selvforsvar fra israelsk side og terrorbombing fra palestinsk side. Kun et fåtall journalister våger å utfordre årsaken til uroen. Årsaken til at palestinerne etter hvert har fått nok. Få snakker om de grunnleggende menneskerettighetene palestinerne nektes. Rett til selvbestemmelse, rett til å fritt forlate sitt land og returnere, rett til å bosette seg der de vil og ikke minst - rett til et statsborgerskap. Ingen snakker om Israels kontroll på vann, på strøm, på import og eksport. Ja, til og med folkeregisteret er kontrollert av Israel. Hvor er den kritiske journalismen. Hvor er de kritiske spørsmålene til norske ledere og til Israels representanter her til lands?

Palestinernes handlinger de siste dagene handler om mye mer enn noen få hus det er en rettslig tvist om som Israels ambassadør Alon Roth hevdet på NRK forleden. Det handler også om mer enn de forkastelige angrepene fra israelske sikkerhetsstyrker på muslimer i Al-Aqsa. Disse hendelsene er imidlertid katalysatoren for det som skjer nå. Etter over 70 års behandling som annenrangs borgere i Israel, over 50 år under en folkerettsstridig okkupasjon på Vestbredden og snart 15 års blokade av Gaza er begeret i ferd med å fylles.

Det vi ser nå vil ikke stoppe med en våpenhvile. Det vi ser nå er en ny generasjon palestinere. En generasjon som ikke aksepterer undertrykkelse. En generasjon som vil ha de samme muligheter og rettigheter som resten av verden. Vårt bidrag i dette må være å støtte oppunder dette. Regjeringen må endre sin politikk. Vi må godkjenne en palestinsk stat. Vi må sette krav til Israel. Vi må gjøre Israel ansvarlige for sine handlinger. Vi må være villige til å straffe Israel for deres handlinger mot palestinerne.

Som den sørafrikanske biskopen og fredsprisvinneren Desmond Tutu sa.

«Hvis du er nøytral når du opplever urettferdighet, har du valgt siden til undertrykkeren».