For snart 11 år siden var jeg som journalist utsendt på rådmannens kontor i Steinkjer, for å skrive om den nye rapporten som ble lagt fram om kulturhusplaner i byen.

LES I Trønder-Avisa: Kommunikasjonsbyrå foreslo at kulturhuset skulle hete det samme som prosjektet – se hvor mye det har kostet.

Etter flere års rot på Dampsaga, hvor man hadde kjempet for et hotell og kunstsenter med Jakob Weidemanns verker (som kommunen planla å gjøre storstilt oppkjøp av), var man klar for en restart. Nå skulle det bygges på torget - og det skulle være et kunstsenter, hvor man også kunne «trekke inn flere virksomheter, som for eksempel kunstforretning, kulturskole og kafé».

Siden da har man tatt nye solide skritt i retning av et bredt kulturhus - og det som nå bygges har kino og scene som hovedelementer, mens kunsten er plassert i et rom i andre etasje. Det er rett og slett ikke et Weidemann-kunstsenter som bygges, men et kulturhus for alle.

Hvorfor i all verden skal da bygget hete Jakob?

Jeg har respekt for Jakob Weidemann. Jeg syns maleriene i kirka er fine, uten at de vekker noe voldsomt engasjement ut over det. Og egentlig er ikke navnet det dummeste - for det er både snertent og gjenkjennelig. Likevel blir det litt problematisk når man tenker gjennom det - nettopp fordi det peker på én historisk person født i Steinkjer. For er han, en aktør i et snevert felt av kulturlivet, så viktig for Steinkjer at byens kulturhus skal bære hans navn? Weidemann flyttet fra Steinkjer som 11-åring, og utover å male kirka spilte han vel ingen stor rolle for byen siden da.

Det kan være fornuft i å kalle opp ting etter folk. Det hedrer dem, og vi husker dem. Allerede er gata forbi kulturhuset oppkalt etter maleren. Må byens kulturhus bære hans navn? Har ikke Weidemann satt ganske tydelige spor etter seg i nabobygget - kirka?

Betyr Weidemann egentlig noe for vanlige steinkjerfolk? Navnet de sterkest assosierer med kultur i Steinkjer i dag er vel Svein Bjørge. Skal vi da døpe om samfunnshuset til «Svein?». Det har jo også en dobbel betydning, med Svein Jarl som visstnok bygget byen og greier ...

Nei.

Kommunen, og Berre kommunikasjon, er opptatt av at navnet må fenge både nasjonalt og internasjonalt, og at Weidemanns arv blir ivaretatt. Hans hovedverk står tross alt i kirka, skriver de. Men tenk litt på det. Er det virkelig en god idé å si til internasjonale turister som vil se Weidemann-kunst: «Velkommen til vårt kulturhus. Bli med oss i nabobygget, så skal du få se Weidemanns hovedverk?».

Steinkjer kommune mener selv de har kjørt en god prosess i denne saken. Det har kommet 300 navneforslag - og det blir tatt som et bilde på et stort folkelig engasjement. Det stemmer forsåvidt, men det betyr også at det vidt sprikende oppfatninger av hva kulturhuset bør hete. Og ingen av de 300, eller resten av kommunens innbyggere, har fått mene noe om forslaget som ble lagt fram. Disse 300 er ikke ferdige med sitt engasjement selv om de har sendt inn en navnelapp.

Dessuten er det ofte sånn at engasjement kommer sent. Folk følger ikke alltid spillereglene til kommunen. Det kan selvsagt være brysomt for byråkratiet, men sånn er det ofte. Folk stemmer ikke engang i valg. De sier sin mening når de blir engasjerte eller provoserte - for eksempel når det kommer et dårlig navneforslag på bordet. Og sorry, det hjelper ikke for folk at man har hyret inn et kommunikasjonsbyrå for å gjøre grunnarbeidet med navneprosessen.

Så kan man sikkert si at i politikken er det alltid vanskelige avveininger. Noen blir alltid misfornøyde, og ikke alle kan få sitt. Tja. I saker hvor det skal prioriteres penger eller legges ned skoler, er det alltid en «for» og en «mot». Men her er det snakk om å gi navn til et hus. Trenger det virkelig å ende med at mange er misfornøyde både med navnevalget og med prosessen?

Det er jo selvsagt dumt når det som burde vært en positiv prosess i stedet blir en øvelse vi kjenner godt i Nord-Trøndelag, nemlig en omkamp, men uansett hvordan man snur og vender på det, er ikke det innbyggernes feil. En god politiker klarer å kanalisere engasjement som i utgangspunktet spriket til noe alle føler er positivt - og den muligheten har Steinkjer nå. Det kunne jo også kulturhuset ha trengt - for ikke alle var enige i at det skulle bygges, det koster tross alt ganske mye. Men da må de stoppe Jakob-navnet og involvere folk bedre.

Debatter om kultur, særlig kunst, blir ofte en duell mellom «det folkelige» og «det faglige» - som om noen av dem har en fasit. Og noen få med sterkt engasjement får ta stor plass i debatten - fordi de har stor kunnskap og engasjement for sitt felt. Risikoen ved dette, er at de får gjennomslag, mens det stille flertall sitter med opplevelsen av at noen andre mener de vet bedre. Weidemann, eller gjenreisningsarkitekturen, betyr mye for noen. Men det betyr lite for mange. Det må vi ha respekt for. Kulturdebattens største synd er når noen mener de har en høyere forståelse av hva kultur er enn andre. Spørsmålet blir da: Er det et viktig mål for Steinkjer å hedre Weidemann-navnet?

I den oppvoksende generasjon vil få ha noe forhold til Weidemann - og for dem har Jakob-navnet lite med han å gjøre. Men de vil sikkert syns det er litt morsomt - for Jakob er aller øverst på navnetoppen i Norge i dag. Så sånn sett vil jo navnet ha sterk forankring hos mange.

Det er vanskelig med navn. Det er argumenter mot alt. Andre kulturhus heter forholdsvis intetsigende ting som «Kilden», «Spiren» eller «Kimen». Det kan kanskje høres teit ut ved oppstarten - men et hovedpoeng her, må jo være at navnene på kulturhusene skal få en verdi i framtiden - fordi folk assosierer navn og bygg med innholdet som skapes, ikke at de skal hedre noe i fortiden.