Norge har forpliktet seg til på at verden når bærekraftsmålene innen 2030, og at bærekraftsmålene skal være en overbygning for regjeringens politikk. Frivillig sektor har en sentral rolle i samfunnet og er en viktig aktør for bærekraftig utvikling. I fjor fikk ca. 30 000 mottakere tildelt tilskudd på over 10 milliarder til sammen. Hvordan bidro disse tilskuddene til bærekraftsmålene?

Det hadde vært kjekt å vite. Det har lenge vært utfordrende å vite hvilke tilskuddsordninger som finnes og hvilke krav som stilles. Det var derfor en gledens dag da Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i starten av desember lanserte tilskudd.no som gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her kan det filtreres på temaer, type tilskudd og tilskuddsforvalter. Dette vil utvilsomt gjøre arbeidet til organisasjoner enklere, men ved gjennomgang av portalen må vi stille spørsmålet: «hvor ble det av bærekraft?».

Det oppfordres riktig nok til å søke på temaet bærekraft, men dette gir svært få treff. Dette til tross for at mange av temaene kan knyttes til bærekraft, som fysisk aktivitet (bærekraftsmål nr. 3 om helse), eller likestillingstiltak (bærekraftsmål nr. 5 om likestilling). Likevel fremstår tilskuddsordningene som sektoriserte, og føringen om at alle skal jobbe med bærekraftsmål og samarbeide på tvers er fraværende.

I både handlingsplanen og Norges rapportering til FN kobles ulike tilskuddsordninger til bestemte bærekraftsmål. Det er altså ikke slik at tanken ikke er tenkt, men når det skal kommuniseres ut til de som skal levere bærekraft i praksis, da er koblingen borte. Det er en bortkastet mulighet, mener vi. BDO er rådgivere og revisorer for over 40 000 virksomheter og organisasjoner over hele landet. Vi vet at det er stort, lokalt engasjement og mange som ønsker å gjøre en forskjell. For norsk samfunns- og næringsliv, og for egen virksomhet.

Vi mener bærekraftsmålene bør brukes aktivt i tilskuddsforvaltningen. Bærekraftsmålene som rammeverk kan bidra til å gjøre ordningene mer målrettet, skape et «felles språk» og gi økt bevisstgjøring og innsikt i organisasjonenes ansvar og påvirkning. Dette innebærer derimot mer enn å kun legge på et nytt filter. Tilskuddene må tydelig fremheve bærekraftsmålene som målsetninger, grunnlag for tildeling og grunnlag for rapportering og effekt.