Trønder-Avisa har nylig hatt en rekke interessante artikler med tema byutvikling i Innherredsbyen med utgangspunkt i Mjøsbyen-prosjektet. Hovedpoenget er der som i vår region å lage attraktive byer med god infrastruktur, noe som også vil kunne komme distriktene til gode. Politisk vilje, klare prioriteringer, satsingsvilje, samarbeid og samhandling er sentrale stikkord i arbeidet deres for å lykkes som de har gjort. Der har vi noe å lære.

Byutvikling handler om så mangt, men møteplasser av ulike slag er viktige for å imøtekomme innbyggernes og tilreisendes behov.

En slik sentral møteplass i et bysamfunn er et hotell. Idéen om et nytt hotell på havna i Levanger er slett ingen ny tanke. Første gang var i 2006. Flere aktører har opp gjennom tida luftet og forsøkt å realisere tanken om et moderne hotell med for eksempel konferansesal. Noen har også fremmet tanken om å knytte hotellet sammen med et kulturhus med kino og bibliotek.

Levanger Fjordhotell Eiendom AS var i 2018 tydelig på at eiendomsselskapet hadde stor lyst til å bygge hotell på Levanger havn, og det etter de samme planene som ble lansert i 2015, med 180 senger og en drift som ville trenge omlag 70 ansatte. De brukte fra 2009 til 2015 to millioner kroner på prosjektering og regulering av hotelltomt på Levanger Havn.

Men...

I Trønder-Avisa i november 2018 sier næringssjefen i Levanger kommune, Håkon Okkenhaug, at de har laget to undersøkelser som vil gi svar på hvilket hotellkonsept som kan fungere i Levanger. Han er ikke i tvil om at det er et markedsgrunnlag for et konferansehotell i byen, og hevder at behovet for antall rom vil ligge en plass mellom 120-180. Han understreker at «Nord universitet sliter med å holde faglige konferanser fordi det ikke er tilstrekkelig med overnattingsplasser eller konferansefasiliteter. Levanger ligger midt i Trøndelag, så vi ser også for oss at regionaliseringen vil medføre økt behov for hotell i byen.» Næringssjefen utelukker ikke at kommunen må være med å finansiere en konferansesal med kapasitet på opptil 500 personer.

Men...

I et intervju i Innherred i februar snakker ordfører Sand bl.a. om hvordan universitetsbyen Levanger bør utvikles. Der understreker hun betydningen av byutvikling og det å ha fasiliteter for tilreisende i forbindelse med seminarer og andre større samlinger. Videre at kommunen nå er godt i gang med arbeid som må gjøres for å få på plass et større hotell med konferansesal, noe også kommunens reiseliv og en rekke andre samfunnsaktører kan dra nytte av.

Men...

Stjørdals-nytt kan i juni melde om at det kan bli bygd et nytt hotell på Tangen. Hotellaktøren, CIC Hospitality, har meldt sin interesse for å kjøpe tomta av Stjørdal kommune. I Stjørdal har altså noen sett at det er behov for et nytt hotell i tillegg til de tre som er der fra før.

Men...

Til tross for koronatider og til tross for dårlig kommunal økonomi savner jeg konkrete planer. Vi har lenge nok samstemt uttrykt et ønske og et utvetydig behov for et nytt hotell, men hva skjer? Det er tausheten som rår.

Når får vi et nytt hotell i Levanger, ordfører?