Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er Senterpartiet i kampen for Nortura-arbeidsplassene i Steinkjer?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har kommet alvorlige signaler om mulig nedleggelse av Norturaarbeidsplassene i Steinkjer. Dette er ingen ny trussel, men det synes å ligge en reell risiko for at dette kan skje med de omlegginger styret i Nortura arbeider med. Slik det framstilles i media, kan arbeidsplassene i Steinkjer og den aktiviteten i som drives her, bli flyttet til Vestfold.

De ansattes talsmann er virkelig bekymret for dette sjøl om noe endelig vedtak ennå ikke er fattet. Styreleder Vaag vil ikke trekke noen konklusjon ennå.

En skulle forvente at Senterpartiets fremste talsmenn – ut fra deres protester mot alle andre markedstilpasninger – skulle være de mest aktive talsmenn mot en slik sentralisering. Men det er merkelig stille fra dem. Har det sammenheng med at dette berører økonomien til sentrale deler av deres egen velgerskare?

I min politiske deltakelse i det politiske liv i Trøndelag har man sjelden sett at Senterpartiet har gått mot forslag om nedleggelse og/eller flytting av bedrifter knyttet til primærnæringene.

Landbrukssamvirket har møtt få protester fra SP sine talsmenn mot markedstilpasning, rasjonalisering, effektivisering og bedre økonomisk utbytte isolert sett

Jeg kjenner ikke til reelle protester fra Senterpartiet til nedlegginger av lokale og regionale meierier, lokale og regionale sagbruk, nedlegging av Gartnerhallen, reduksjon og sentralisering av Felleskjøpets tilbud i distriktene, sammenslåing av lokale banker og andre kreditt- og forsikringsorganisasjoner, sammenslåing av lokale og regionale samvirkelag osv., osv.

Jeg frykter Senterpartiet også denne gangen sitter på gjerdet når det gjelder framtida for Norturaavdelingen på Steinkjer.

Eller tar jeg feil denne gangen?

Egil Haugbjørg, tidl. fylkestingsrepresentant for Venstre og aktiv lokalpolitiker for Venstre i Meråker

Kommentarer til denne saken