Etter Putins angrepskrig mot Ukraina, forsto endelig deler av Europa, og spesielt Tyskland, at de ikke lenger kunne være avhengige av russisk gass. Samtidig økte Norge gasseksporten betydelig, nettopp for å sørge for Europeisk uavhengighet fra Russland. Det er vel knapt noen som har bidratt mer i solidaritet med Europa enn nettopp Norge. Det burde MDG tenkt på når de anklager oss og andre for å bedrive «strømnasjonalisme».

Den norske gassen spiller en betydelig større rolle i Europa enn strømmen vår. Norge er Europas nest største gasseksportør etter Russland. Etter invasjonen av Ukraina har det vært et mål for mange Europeiske land å kutte ut russisk gass. Da bør man heller spørre MDG om hvor solidariteten er når de fortsatt står fast ved å legge ned norsk olje- og gassnæring, samtidig som store deler av Europa ber oss produsere mer.

Når Europa mangler rundt 1500 TWh (Terrawatt-timer) med energi for å erstatte russisk gass, har ikke de 20 TWh Norge kan tilby gjennom strøm særlig effekt. Til sammenligning eksporterte Norge over 1000 TWh med gass i 2021, ifølge SSB. Derfor er det helt åpenbart at det er gasseksporten som betyr noe for Europa, og som bør satses på framover.

Norge er fullstendig avhengig av strøm. I motsetning til deler av Europa varmes husene våre opp av strøm, ikke av gass. Derfor er det fullstendig uansvarlig av norske politikere å sette oss i en situasjon hvor man risikerer strømrasjonering til vinteren. Vi er helt nødt til å ta kontroll over strømeksporten, og sørge for å fylle norske magasiner, slik at vi selv kan sikre oss til vinteren. At energinasjonen Norge står i fare for å måtte innføre rasjonering av strøm til vinteren er nærmest utenkelig, men blir etter hvert et mer sannsynlig scenario.

Til syvende og sist er det en uansvarlig politikk som har satt Europa i denne situasjonen. Til tross for gjentatte advarsler har flere europeiske land stadig gjort seg mer avhengige av russisk gass. Den aller beste måten å hjelpe Europa på nå er ved å satse på gass. Det er helt feil at norske bedrifter og husholdninger må betale for beslutningene til uansvarlige politikere i Europa.