SVs trønderske stortingskandidater er ute med pekefingeren mot Høyre i et innlegg om skatt.

SV mener veldig mye om skatt og fordeling. Men vi hører lite om hvor pengene kommer fra. At verdier må skapes før de kan fordeles, synes fjernt fra SV-virkeligheten.

Jeg er enig med SV i at et inkluderende samfunn med små forskjeller er en viktig verdi. Og Norge er landet i verden med de laveste forskjellene. Vi kan takke de som gikk før oss, de har lagt grunnlaget for at vi kan leve i verdens beste samfunn.

Likevel gjentar og gjentar SV det negative mantraet om «forskjells-Norge».

I SV sitt hode, er det tydeligvis slik at jo høyere skatter, desto mer velferd. Men hvor kommer pengene fra, SV?

  • Dere vil legge ned olje- og gassnæringa, slå av den sterkeste motoren i norsk økonomi, ei næring som er spydspissen for den teknologiutviklingen som skal ta Norge over i det grønne skiftet.
  • Dere vil begrense utviklingen i havbruksnæringa, som er den nye oljen.
  • Dere vil innføre en klimapolitikk som vi gi rød bunnlinje for en rekke bedrifter.
  • Dere vil ut av EØS.
  • Dere vil innføre 6-timersdag som vil koste hver familie i snitt 210 000 kr årlig.

Dette er kun noen punkter på SVs program og som vil være en del av en rødgrønn regjerings politikk. Det er en kurs mot tap av tusenvis av jobber landet over, reduserte skatteinntekter for staten og mindre velferd. Regnestykket deres går kort og godt ikke opp.

SV-politikerne forteller ikke at de for å finansiere alle valgløftene vil øke skattene med over 22 mrd kroner årlig. Det betyr at veien tilbake til det rødgrønne Soria Moria vil være brolagt med massive skatteøkninger for bedriftene og for familier flest.

SV vil også gjeninnføre den usosiale skatten på arv. Det vil gjøre at folk med vanlig økonomi ikke vil ha råd til å beholde barndomshjemmet. At små og mellomstore familieeide bedrifter i Norge må slaktes for å ha penger til å betale arveavgiften. Dette er en usosial politikk som favoriserer rikinger med fete bankkontoer og først og fremst rammer de som har dårlig økonomi.

Men historien stanser ikke her. SVs skattepolitikk åpner døra på vid vegg for utenlandsk kapital og utenlandsk eierskap av bedrifter i Norge, på bekostning av privat norsk eierskap. Den rammer ryggraden av norsk arbeidsliv, de som sysselsetter flest. Det er bare for norske bedrifter og deres ansatte å stålsette seg. Staten og utlendinger vil overta. Mange har varslet at de vil flytte virksomhet ut av landet dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten.

Det er skremmende å tenke på at dette er den rødgrønne visjonen.

Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller. Den største forskjellen er mellom de som har jobb og de som står utenfor. La det være klart: De som har mest, skal bidra mest. Det gjør de også med Høyre i regjering. De ti prosent rikeste i Norge står for over 40 % av all personskatt. Faktisk bidrar de litt mer nå, enn da SV satt i regjering. Statens skatteinntekter har fortsatt øke under denne regjeringen.

Mer skatt betyr ikke automatisk mer velferd. Med Høyre i har vi senket skatter og avgifter med 34 mrd kr for å legge til rette for økt aktivitet og vekst i jobber over hele landet. Og vi har gjort forenklinger for næringslivet på 28 mrd kr. En vanlig familie betaler i år 14 000 kr mindre i skatt enn om de rødgrønnes skatteopplegg fra 2013 hadde blitt videreført, og har samlet fått 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013. Det gir også mer velferd.

Samtidig har antallet lærere økt, flere fullfører videregående, helsekøene har gått ned. Det er flere politifolk enn før og forsvaret er bemannet opp. Vi har doblet bevilgningene til samferdsel og bygger mer vei, raskere og rimeligere enn da SV regjerte. Det er slike grep som skaper rom for å gi skattelettelser til alle, som igjen skaper jobber og aktivitet. Det er noe vi trenger mer av, ikke mindre.

Norge står i den største krisen siden krigen. Viktige næringer ligger med brukket rygg og rundt 200 000 er helt eller delvis ledige.

Massive skatteøkninger fra SV er ikke svaret, det er det siste norsk arbeidsliv trenger i en slik situasjon.

For Høyre handler veien videre om å legge til rette for vekst og skape flere trygge jobber i private virksomheter, jobber som bidrar til statsbudsjettet. Vi skal kutte utslippene, men ikke utviklingen. Vi skal få folk i jobb og fart på Norge. Verdiene må skapes før de kan fordeles. Det forstår ikke SV, det er nok dessverre for fremmedord å regne i SVs vokabular.