Gå til sidens hovedinnhold

Hvor lenge skal sauenæringa få herje med dyr og natur?

Artikkelen er over 1 år gammel

I år har vi fått flere soleklare bevis for at sauenæring og dyrevelferd ikke går sammen. Sauebønder forteller åpenlyst at de setter dyrene sine ut i marka mens de vet at det er bjørn der. Hvorfor skal slike dyreeiere slippe unna sitt ansvar og ikke bli anmeldt etter norsk lov?

Dyrevelferdsloven §3: "Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."

§ 14.Særskilte forbud: Det er forbudt å: b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand (Lovdata).

Forskrift om velferd for småfe

§ 19.Tilsyn og stell: "Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at samtlige dyr får tilsyn etter behov. Dyr som holdes innendørs, skal normalt sees etter minst to ganger pr. døgn. Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko. Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er."

Kapittel V. Beitebruk

§ 26. Forebyggende tiltak: Dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, beskyttes mot rovdyrangrep, helsefare, underernæring, trafikkskader m.m.

Sauenæringas nye skitne våpen er viltkamera og enda en bamse har måttet bøte med livet fordi vi nordmenn nekter å innse overproduksjonsproblemet på sauekjøtt, og næringa tviholder på en nymotens beiteform som skader naturen og egne dyr.

Hvor lenge skal de få holde på slik mens rødlista rovdyr blir drept, og de blir sjeleglade for å bli vekket om natta og høre at de har lyktes igjen med dårlig dyrevelferd fordi en bamse nok en gang er drept?

Berit Helberg, dyreverner

Kommentarer til denne saken