Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye skal skatten opp, Arbeiderpartiet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet, den gamle ørnen i norsk politikk, er ute i avisa og slår fast at Arbeiderpartiet nekter å bli med på «høyresidens argumenter om» at formuesskatten er en vederstyggelighet. Jeg tror ikke vi har sagt at formuesskatten på arbeidende kapital er en «vederstyggelighet», men vi har nok sagt at det er nokka forbaska tull å måtte betale skatt på penger bundet opp i blant annet maskiner, kjetting og stillaser. Spesielt i en tid hvor mange bedrifter går med underskudd på grunn av korona-krisen.

Vi kan ikke forvente at petroleumsnæringa skal bidra inn i norsk økonomi med samme kraft og vekstimpuls som i de årene som ligger bak oss. I en slik omstillingsperiode vil det være helt avgjørende å tilrettelegge for vekst og flere jobber innenfor eksisterende næringer, samtidig som vi også må stimulere gründervirksomhet, ny industrivirksomhet og helt nye bedriftsetableringer. Et sentralt virkemiddel i en slik sammenheng er å stimulere til investeringer med norsk penger og egenkapital i Norge.

Kappløp i lavest skattemoral

Kapitalmarkedene er ikke nødvendigvis perfekte, og mange bedrifter, særlig mindre og mellomstore, ikke minst de familieeide, er helt avhengige av tilgang på norsk, privat risikokapital for å kunne gjennomføre investeringer for vekst og flere arbeidsplasser. Da må vi også ha et skattesystem som oppmuntrer til at norsk kapital kanaliseres inn i produktive arbeidsplasser.

I 2016 fikk Finanskomiteen på Stortinget innspill fra Verdipapirforetakenes forbund under høringen om Skattemeldingen, som viste at emisjoner på under 200 mill. kroner sjelden fatter interesse internasjonalt og at slike satsinger da er helt avhengig av norske investorer. Dette viser at vi trenger et skattesystem som inspirerer norsk kapital og lokalt eierskap til å investere i Norge og i sine lokalmiljøer.

Dette viser at Norge trenger en bedre innretning av den norske eierbeskatningen og særlig av formuesskatten på arbeidende kapital, kan føre til at norsk kapital bedre kan bidra til å skape nye arbeidsplasser gjennom produktive og verdiskapende investeringer.

Utenlandske investorer ikke er underlagt formuesskatt i Norge, og en reduksjon i selskapsskatten uten tilpasninger i eierbeskatningen for norske eiere ikke vil styrke konkurranseevnen til norske bedrifter og norsk eierskap i forhold til utenlandsk eide selskaper i Norge.

Teksten over, foruten første avsnitt, er i all hovedsak hentet fra enigheten mellom blant annet Høyre og Arbeiderpartiet i Skatteforliket i 2016. Vi argumenterer ikke for at formuesskatten er en «vederstyggelighet», vi argumenterer for at en reduksjon i den særnorske formuesskatten på arbeidende kapital kan bidra til å skape nye arbeidsplasser gjennom produktive og verdiskapende investeringer. Samtidig påpeker vi at det ikke hjelper å kun kutte selskapsskatten, men at man også må tilpasse eierbeskatningen for norske eiere for å styrke konkurranseevnen til norske bedrifter og norsk eierskap i forhold til utenlandske eide selskaper i Norge.

De samme argumentene bruker Arbeiderpartiet. Teksten er skrevet i fellesskap.

Med det som står over er det vanskelig å forstå hvorfor Arbeiderpartiet vil kraftig øke skatten på norsk eierskap og arbeidende kapital. Det er også vanskelig å forstå hvorfor verken Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik eller noen andre i Arbeiderpartiet vil avklare om de har noen øvre grense for hvor mye skatten på norske eierne, som de så godt skriver om i teksten over, skal opp. I en tid hvor næringslivet sliter og ber om stabile rammevilkår er tilsynelatende svaret fra Arbeiderpartiet at 7,1 milliarder i økt skatt i 2021 kun er en start. Ingen vet hvor høyt de vil gå.

Det siste er ikke noe nytt. Arbeiderpartiet har i lang tid snudd kappen etter vinden og forsøkt å si det de tror velgerne vil høre istedenfor å si det Arbeiderpartiet mener. Resultatet er at ingen forstår hva de egentlig vil med Norge. Det blir en grå, dyr, uklar suppe. «Arbeiderpartisk» ligger an til å bli et nytt uttrykk for uklarhet.

Norske jobber, norsk næringsliv og norske arbeidsfolk fortjener en avklaring fra Arbeiderpartiet på hvor mye de vil øke skatten med. Og at de står fast ved avklaringen også når det blåser opp til storm.

Kommentarer til denne saken