Kunnskapsdepartementet har bedt Nord universitet om å videreføre driften på Nesna. Kravet om videreføring, kommer som følge av regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine planer om re-etablering av en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Styret i Nord universitet skal behandle saken på sitt styremøte 28. oktober.

Man kan med rette si at de vedtatte omorganiseringene ved har vært kontroversielle, men Nord universitet har i dag avdelinger i Bodø, Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Mo i Rana og Vesterålen. Dette viser at Nord universitet er et universitet som tar distriktspolitiske hensyn med tanke på lokalisering av studiesteder.

Spørsmålet mitt til de to nye regjeringspartnerne er hvordan de har tenkt å finansiere en gjenåpning av universitetets avdeling på Nesna? Skal en gjenåpning finansieres med friske midler til Nesna over statsbudsjettet? Skal en gjenåpning finansieres gjennom dagens samlede pott til universitets- og høgskolesektoren på landsbasis? Eller skal en gjenåpning finansieres gjennom en omprioritering av de økonomiske rammene til Nord universitet?

Om de to regjeringspartiene ikke er villige til å gi «friske midler» til Nord universitet for å få til en gjenåpning av Nesna, så har vi i Trøndelag all grunn til å være bekymret. Den store taperen i «dette spillet» fra Arbeiderpartiets og Senterpartiets side vil i så fall være Nord universitets øvrige campuser (i vårt fylke er det Levanger, Namsos, Steinkjer og Stjørdal), og da gjennom et dårligere studietilbud og utsatte investeringer.