Jeg kunne ikke forestilt meg som utflytta trønder hva jeg ble møtt med da jeg åpnet Twitter torsdag kveld. Trøndelag fylkeskommune hadde invitert inn en organisasjon som jobber for å spre propaganda for en statsmakts ulovlige okkupasjon, av en svakere nabo. Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel For Fred (MIFF), hadde lagt ut et bilde fra «undervisning» om Israel fra Ytre Namdal Videregående.

Israel og Palestina er et viktig tema for dagens skoleelever. Det er en sak som har definert flere generasjoner i internasjonale spørsmål, som har synliggjort hvordan det internasjonale samfunnet funker, og ikke funker.

Jeg var selv i Israel og Palestina i 2012. Der så jeg, og opplevde, urettferdigheten, hatet, undertrykkingen og volden i levende live. Min personlige sympati har alltid gått mest til Palestinerne, som det undertrykte folk. Men jeg syns også Israelerne fortjener å leve i et fredelig, fritt og trygt samfunn. Jeg tror eneste vei er en fredelig løsning, der begge parter gir. Derfor syns jeg dette var ekstra trist å se.

MIFF er ikke en nøytral organisasjon. Det er en organisasjon som siden 1978 har jobbet for å fremme staten Israels interesser i Norge. Nærmere bestemt for å fremme forestillingen om at Israels ulovlige okkupasjon og annektering av Palestina, bygging av ulovlige bosettinger i okkupert område, og ulovlig utdriving av Palestinere, er legitimt.

MIFF jobber politisk i Norge via foredrag, lobbyvirksomhet og media for å underkjenne Palestinas eksistens. Når de publisere artikler på sin egen side, bruker de konsekvent anførselstegn når de omtaler Palestina, samt at de produserer innhold som «Uttrykket «det historiske Palestina» er totalt fiktivt», og «Palestina var aldri en stat». De jobber også for å rettferdiggjøre Israels bosettinger på okkupert jord.

Med andre ord, MIFF er en propagandaorganisasjon, som fremmer et svært ytterliggående standpunkt i denne saken. Det fins mange meninger om Israel og Palestina konflikten. Men her ligger de helt på ytterste fløy, og helt på kant med folkeretten, og det internasjonale samfunnet.

Derfor lurer jeg på en ting: Hvordan i alle dager kan Trøndelag fylkeskommune tenke at dette er en organisasjon som kan «undervise» elever i videregående skole? I beste fall har disse elevene vært innforstått med at dette er et svært partisk innlegg i utdanningen deres. I verste fall har de fått servert ytterliggående statlig propaganda fra en overlegen okkupasjonsmakt, som objektive fakta.

Mitt spørsmål som gjenstår til Trøndelag fylke er: Kan dere gå god for at disse elevene gikk fra klasserommet den dagen mer opplyst enn de var når de kom på skolen?

Jeg er for ytringsfrihet, og rom for innhold i skolen. Jeg syns skoleverket skal invitere eksterne når det er relevant. Men det er her viktig å vite hvem man inviterer inn. Man inviterer ikke Pål Steigan når man skal lære elevene om Russland og Ukraina i fremtiden. Man inviterer ikke SIAN når man skal lære om muslimer i Norge, og vi bør heller ikke invitere MIFF når elevene skal lære om Israel og Palestina. Propaganda bidrar til mindre, og ikke mer kunnskap.