Avdelingsleder i Eierskapsenheten i Trondheim kommune Frank Grønås sier til Nidaros at Trondheim kommune ønsker å ta ned flaggstangen foran gode gamle Sjømannshjemmet. Ligger det noe bak en slik avgjørelse?

Sjømannshjemmet har ruvet på Lade helt siden 1928 og innviet av kong Haakon VII. Bygget er reist etter et initiativ for å sikre norske sjømenn et hjem på sine eldre dager. Byggingen av hjemmet ble en realitet med innsamlede midler fra Stortinget, Norges Rederiforbund, Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Bache & Co, Det Selmerske Rederi, Den Norske Amerikalinjen med flere. Det ble også gitt en rekkeprivate donasjoner.

Selv om det i dag er kun 21 leieforhold knyttet til eiendommen så er det intet som sier at man skal slutte å ta vare på bygningens sjel. Bygget har tross alt et minnekapell der navnene til alle trønderske sjømenn som mistet livet under de to verdenskrigene, står meislet i stein langs veggene. Bare dette er et viktig minnested.

Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet reagerer jeg ikke bare på at flaggstangen skal tas ned, men avdelingsleder Frank Grønås bekrefter at man vurderer ekstern bruk av bygningene og da kan man tenke seg hva resultatet blir. Blir det kommunale kontorer?

Jeg ønsker ikke å slippe denne saken og vil ta dette opp i bystyret. Trondheim kommune har også ansvar ettersom en klausul i overdragelseskontrakten fra da Stiftelsen for sjømenns aldershjem ble avviklet, sa at dersom eiendommen selges, skal den stadig driftes som et sjømannshjem.

Det må finnes en løsning som mest mulig ivaretar klausulen samtidig som sjelen i bygget med minnekapellet kan ivaretas og brukes.

Jeg er sikker på at det finnes en rekke organisasjoner i Trondheim som i likhet med meg ser viktigheten av å opprettholde Sjømannshjemmet som et historisk sted.

La ikke dette bygget bli tapt for fremtiden på grunn av dårlig vedlikehold og lite brukt.