50 prosent bomtakst for elbiler på bygda og 20 prosent i byen. Det blir virkeligheten i Trøndelag fra i høst.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylkestinget sørget nettopp for at elbiler i Trondheimsområdet fikk 80 prosent rabatt på bompengeavgifter, mens rabatten bare blir på 50 prosent på bomveiene utenfor Trondheim. Det er grunn til å spørre Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvorfor de synes det er rimelig at eiere av elbiler i distriktet skal betale mye mer enn i byen.

Det er imidlertid ikke noe nytt at det er stor forskjell mellom ord og handling i distriktspolitikken til disse to partiene. I år etter år har Høyre og de andre borgerlige partiene i fylket foreslått større bevilgninger til veivedlikehold, men blitt nedstemt hver gang av de to partiene. Også når det gjelder rammene for distriktsanbudet på buss sørget de to partiene mot blant annet Høyres stemmer for at det skulle kuttes i bussrutene i distriktet.

Det har lenge vært stor politisk enighet om at elbiler skal gis fordeler i form av forskjellige avgiftsfritak. Men ettersom elbilene utgjør en stadig større andel av bilparken er det riktig at elbilene gradvis begynner å betale. I Miljøpakken og E6 mellom Trondheim og Stjørdal har derfor Trondheim kommune og Trøndelag Fylke blitt enige om at elbilene skal betale 20% av bomavgiften nå og gradvis øke denne. I de øvrige bomprosjektene i Trøndelag må imidlertid elbilene allerede nå betale 50 % av bomavgiften.

For Høyre er det også denne gang uakseptabelt å diskriminere distriktene.