Nylig ble NOU «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» lagt frem, den fastslår at sentralisering ikke er politisk bestemt, men en megatrend som krever aktiv politikk å motvirke. Fraflytting og mangel på arbeidskraft med relevant kompetanse er den største utfordringen for samfunnsutviklingen i distriktene. SSB’s framskrivinger viser at trenden er selvforsterkende.

Selv om vi i Oppdal jubler over å ha nådd 7000 innbyggere, så er fakta at kommunen har lavere folketallsvekst enn landsgjennomsnittet og SSB’s framskrivninger er alarmerende.

Det er tid for motkonjukturpolitikk og denne må synliggjøres igjennom handlingsplaner og budsjett. Det er viktigere enn noen gang, at Oppdal har en tydelig og fremtidsrettet politikk, den har Høyre:

Økt kompetanse

Høyre fikk vedtatt en opplæringsplan for lærlinger, med krav til underleverandører om å ha lærlinger, samt økt antall lærlinger i egen virksomhet i handlingsplanen 2021- 2024. Lærlinger er et viktig bidrag i dagens tjenester og en nødvendig investering for morgendagens arbeidskraft.

Redusere utgifter

For budsjettet 2021, foreslår vi at det avsettes 40 millioner kr til festeavgiftssaker og utkjøp av festetomter. Innløsning av festeeiendommer er økonomisk risikoreduserende og økonomisk lønnsomt. Kjøp av eiendom styrker kommunens «formue» og stiller oss bedre økonomisk i årene som kommer.

Mindre skatt og større investeringsevne

Vi foreslår å utrede en reduksjon av formuesskatten i kommunen - du har kanskje hørt om Bø i Vesterålen? Hvorfor skal Bjørn Dæhli flytte dit, når han kan stoppe med flyttelasset sitt i Oppdal!?

Ved å senke formuesskatten kan vi tiltrekke oss næringslivsaktører som trolig også vil investere i Oppdal.

Formueskatt er ofte skatt på aksjer og verdier, ikke penger folk har i banken. Aksjer er verdier og investeringer i næringsliv, i bedrifter som gir arbeidsplasser til folk og produserer varer, som igjen gir skatteinngang og merverdi. Når eierne av selskapene må betale formueskatt, fordi verdien i selskapet er blitt stor, må eier ofte ta ut utbytte fra selskapet for å betale denne skatten. Når eier tar ut utbytte fra et selskap gjør det at selskapet mister noe av kapitalen til å satse eller reinvestere. Vi vil at næringsaktører skal beholde verdiene i selskapene slik at de kan skape mer.

Kommunens fortrinn

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene. Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Åpenbart ikke en distriktskommune på handelstoppen! Inntekter som 145 mill i varehandel, 300 millioner til bygg og anleggsbransjen og 220 millioner til overnatting, servering og opplevelser er inntekter Oppdal ikke bare kan «omstille» seg fra. Vi må sikre en forutsigbar politikk for de næringene som gir store ringvirkninger i kommunen.

Det er tid for å skape mer, få folk i arbeid, omstille og stimulere. Nå kreves aktiv politikk og vilje til å styre Oppdal inn i fremtiden.