Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal du få tillit?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi representerer om lag 12 000 av velgerne i Trøndelag. Om Norsk Sykepleierforbund hadde stiftet Sykepleierpartiet ville stemmene fra våre ca 123 000 medlemmer sørget for at vi kom over sperregrensa i Norge. Det har vi ingen planer om å gjøre, men vi mener at landets fjerde største fagforening og fagforeninga for den største ansattgruppen i norsk helsevesen bør lyttes til. Kollapser helsevesenet kollapser alt.

Vi vet at 88 prosent av befolkningen er bekymret for sykepleierkrisen, som mangelen faktisk er. Helse er en av de to viktigste temaene for dere som nå skal velge stortingsrepresentanter. SSB anslår at dagens sykepleiermangel på 7 000 vil være firedoblet til 28 000 om 14 år. Vi snakker om i overkant av tre valgperioder. Det er ikke lenge til. Og tallene er ikke nye for noen av dere som leser dette.

Vi har i løpet av det siste året hørt om ansatte i både kommuner og sykehus som gruer seg til ferieavvikling fordi de vet at dette betyr økt arbeidsbelastning. Vi har hørt om sykehjem som må flytte pasienter fordi de ikke greier å ivareta sine lovpålagte tjenester på grunn av sykepleiermangel, vi har hørt at store kommuner ikke får en eneste søker til hel fast stilling og de har stillinger stående ubesatt over måneder, sykehusene er bekymret for sin egen kapasitet til å ta i mot syke og skadde fordi kommuner ikke har sykepleiere nok til å ta i mot pasienter som er ferdigbehandlet og klare for utskrivning.

Over 70 prosent av sykepleierne vurderer nå å slutte fordi de har for høyt arbeidspress og for dårlig lønn. Dette kommer i tillegg til at 20 prosent av alle sykepleierne slutter før det har gått ti år siden de ble utdannet. Tre av fire ordførere sier at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Alt dette vet vi. Befolkningen leser det daglig, politikerne både ser og erfarer dette og vi i Norsk Sykepleierforbund nevner det hver eneste gang vi treffer en politiker eller skriver innlegg som dette.

Så hva skjer? Hvilke kraftfulle tiltak er iverksatt? Politikerne vi snakker med er enige med oss, men hva gjør de faktisk for å bøte på forholdene? Hvordan vil dere jobbe konkret for at våre 12 000 trønderske medlemmer og 123 000 medlemmer på landsbasis skal kunne føle seg trygge på at ditt partis liste er det som skal havne i urna på mandag? Blir det ytterligere festtaler eller blir det konkret politikk? Dette handler om å prioritere helse for landets befolkning. Har vi ikke helsa, hva har vi da? Kollapser helsevesenet så kollapser alt!

Lønn virker raskt, men da trenger vi politikere som vil noe mer enn å prate. Arbeidsforhold og bemanning vil virke på lengre sikt, da må dere faktisk bevilge reelt økte budsjetter til helsevesenet. Ikke som tidligere år der det sies at det er rekordøkning til helse, men samtidig øker kravene til aktivitet i så stor grad at sykehusene faktisk må spare. Vi er enige med tidligere direktør i St. Olavs hospital, Nils Kvernmo; ambisjonsnivået for helsevesenet henger ikke sammen med budsjettene. Og dette er ikke en åtte år gammel historie. Vi har begge vært sykepleiere og tillitsvalgte også mens vi hadde regjering og helseminister fra den rødgrønne siden. Det ble kuttet i budsjetter da også.

Det er lokale arbeidsgivere som må sørge for så gode lønns- og arbeidsvilkår at de får flere søkere til stillinger. Det ansvaret ligger fast på dem. De tenger da nasjonale politikere som sørger for at de harde rammevilkårene som trengs.

Det er alvorlig for norsk helsevesen dersom sykepleierkrisen ikke avverges. Det vil gi økt dødelighet, flere komplikasjoner for alle pasienter, dårligere kvalitet i tjenestene og før eller siden vil ikke vi som jobber i helsevesenet kunne gi det samme tilbudet som i dag. Dette må både befolkningen og politikerne være bevisste på. Befolkningen fordi det er dem dette faktisk vil gå ut over og politikerne fordi det vil være på deres vakt det ikke ble truffet tiltak som motvirker krisen.

Så, kjære politiker, hva vil ditt parti gjøre konkret? Hvorfor skal våre medlemmer velge deg?

Kommentarer til denne saken