Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer, og i disse dager er jeg ute i praksis som en del av lærerutdanningen. Likevel lurer jeg på om det er noe vits i å fullføre utdanningen, når det virker som at den ikke blir verdsatt av min fremtidig arbeidsgiver.

Hvorfor skal jeg ta en lærerutdanning når jeg vil få en arbeidsgiver som ikke setter pris på kompetansen jeg opparbeider meg i løpet av årene som lærer? Når politikerne gjennom KS ikke mener det er et problem at det er «lærere» uten kompetanse som underviser, viser det at de ikke bryr seg om min utdanning. De ønsker rett og slett ikke min kompetanse, fordi det er billigere å ansette ukvalifiserte.

Det at mange nå krever tvungen lønnsnemnd gjør meg redd for fremtiden til læreryrket. Med en tvungen lønnsnemnd så vil ikke problemene i dagens skole bli løst. Det kommer fremdeles til å være en stor andel «lærere» uten kompetanse, og tallet vil øke fordi færre søker seg til lærerutdanningene. Med andre ord, det vil komme flere streiker på nøyaktig samme grunnlag i fremtiden. Lærere er viktige for barn og unges helse, men bør vi ikke ha en formell og kvalitetssikret utdanning på dette? Hvordan kan arbeidsgiver akseptere at 1 av 5 lærere mangler lærerutdanning?

Lønna er også en viktig del av denne streiken. Det at lærerne har vært lønnstapere i flere år på rad fører til at færre velger å ta lærerutdanning. Og jeg skjønner at folk ikke vil ta lærerutdanning når de kan få høyere lønn andre steder. Over 40 000 kvalifiserte lærere har allerede forlatt yrket, og mange av de som står i jobben vurderer nå å søke seg vekk.

Det denne streiken handler om er intet mindre enn fremtiden til lærerprofesjonen. KS og dermed politikerne virker til å ikke ønske at elevene i skolen skal ha kvalifiserte lærere, med å gjøre de prioriteringene de gjør. Så hvorfor skal jeg ta en lærerutdanning?