Dagens strømpriser er en kjempeutfordring for næringslivet og enkeltpersoner. Verst rammet er Vestlandet og Sør-Østlandet der strømprisen når stadig nye høyder. På den andre siden, har Trøndelag og Nordland vært skånet for den rekordhøye prisøkningen. En fellesfaktor for områdene med høy strømpris, er at de er tilkoblet Europa med utenlandskabler. Det er flere faktorer som hever strømprisen, men utenlandskablene står for en vesentlig del av prisøkningen.

I 2016 ønsket den daværende regjeringen å bygge ut nye kraftforbindelser til utlandet, noe som ifølge alle prognoser, ville øke strømprisen. Fem år senere, ble utenlandskabelen Nordlink satt i drift. Denne forbindelsen strekker seg fra Norge til Tyskland, et av flere land i Europa som nå opplever skyhøy strømpris. Tyskland har et underskudd på strøm nå som tilførselen av russisk gass har blitt redusert etter krigens utbrudd. Tyske myndigheter har iverksatt omfattende tiltak, blant annet strømrasjonering. Heldigvis har ikke krigen påvirket den norske strømsituasjonen i like stor grad, men likevel er strømprisen i Sør-Norge betydelig høyere enn til vanlig.

Sammen med lav fyllingsgrad i vannmagasinene, bidrar utenlandskablene i sør til å presse opp strømprisen til et rekordhøyt nivå. En analyse som ble publisert den 28. august, tyder på at utenlandskablene til Tyskland og England hever strømprisen i Sør-Norge med omtrent 25 prosent. Tallene kommer fra analyseselskapet Volue Insight.

Jeg mener det nå er åpenbart at Norge må ta tilbake selvråderetten over egen strøm. Norge er i dag underlagt EUs energibyrå ACER, som har til formål å tilrettelegge for kraftforbindelser og kraftutveksling mellom europeiske land. Norge har billig strøm sammenlignet med europeisk pris, siden vi er tilnærmet selvforsynt med ren strøm fra hovedsakelig vannkraft. Det gir oss mange fordeler. I mange år har norsk industri hatt et stort konkurransefortrinn, nemlig rimelig strøm. Industrien gir arbeidsplasser og sysselsetting rundt om i hele landet, og er en hjørnestein i flere lokalsamfunn.

Jeg er bekymret for at videre tilnærming til EUs strømpolitikk, vil medføre til at den norsk strømprisen heves til europeisk nivå. Det vil gå kraftig utover industri og bedrifter rundt om i Norge, og kan i verste fall føre til at virksomheter må legges ned.

I Europa er det nå skyhøye strømpriser, som påvirkes av en rekke faktorer. Høyere gasspriser, dyrere CO₂-kvoter, samt høyere kullpriser, er alle faktorer som drar prisen opp. For ikke å glemme krigen i Ukraina, som forsterker prisveksten ytterligere. Naturligvis blir den billige strømmen i Norge en yndet ressurs for europeiske land. Nå er tiden inne for å tenke rasjonelt, og sette norske interesser foran andre land sine interesser.

Jeg synes at vi må ta tilbake selvråderetten over energiproduksjonen. Vi må si nei til ACER og flere utenlandskabler, og samtidig stramme kraftig inn på krafteksporten. Det er uakseptabelt at nordmenn må betale mer for strømmen, bare fordi etterspørselen i Europa er høy. Utenlandskablene bidrar til at strømprisen blir enda høyere i Sør-Norge, som fører til unødvendige vanskeligheter. Det går utover bedrifter og lokalsamfunn, og ikke minst for befolkningen som også bruker strøm.