Høyesterett har i en enstemmig dom for over en måned siden sagt at vedtakene om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er ugyldige. Men anleggene går som før, og eierne tjener fortsatt penger på strømsalget. Som om ingen dom var avsagt.

Eierne er Statkraft (om lag 52 prosent), Nordic Wind Power DA (40 prosent) og Trønderenergi (om lag 8 prosent). Statkraft eies av den norsk stat. Nordic Wind Power eies av internasjonale investeringsselskaper. Trønderenergi eies av blant andre 24 trønderske kommuner. Den norske stat, trønderske kommuner og utenlandske investorer lar anleggene gå, som om ingen dom var avsagt, som om konsesjonen for drift av anleggene var gyldig. Det er vanskelig for oss vanlige folk å forstå at dette er riktig. Mange sammenlikner det med andre dommer – hvis du dømmes for promillekjøring, kan du da kjøre videre som før? Hvis du dømmes for underslag i en bedrift, kan du da fortsette og gjøre det samme videre? Hvis du fradømmes retten til å drive som lege, kan du likevel fortsette? Man kan jo det, men da er det ulovlig, og vi forventer vel at det stoppes.

Det strider mot vanlige folks rettsfølelse at noen som har fått en dom bare kan fortsette som før. Og i tillegg tjene på det. Hva er annerledes med Fosen-dommen? Mest annerledes er det vel at det er en gigantisk utbygging som har medført enorme kostnader for utbyggerne, og som man forventer årevis med inntjening fra. (Og gigantiske naturinngrep som ødelegger reindriftens tradisjonelle bruk, selvfølgelig). Vi hadde nok forventet at anleggene ble stoppet når dommen var så krystallklar. Men for Statkraft som driver anleggene er det enklere. De sier at de «registrerer at» Olje og Energidepartementet (OED) har sagt at driften av vindkraftanleggene kan fortsette. Så da fortsetter de. Det er ikke eiernes skyld, liksom, og da kan de jo bare fortsette å tjene penger. På anlegg som ikke har tillatelse.

Som innbygger i en av de trønderske eierkommunene skulle jeg ønske at Trønderenergi tok ansvar. Og staten.

Når Statkraft registrerer at OED har sagt at driften kan fortsette, så har de dekning for det. Beklageligvis. OED skriver på sin nettside 27. oktober at: «Det gjøres derfor ingen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep overfor konsesjonærene på Fosen før det er gjort en grundig vurdering av saken.»

Sånn ser de på det, i Statkraft, i OED, sannsynligvis også i Trønderenergi og i alle de trønderske kommunene. Men for vanlige folk ville det stemt bedre med vår rettsoppfatning at anleggene stoppet nå, og at endelige avklaringer dermed kom litt raskt. Når alt bare går som før har verken eierne eller myndighetene noe press på seg. Men de kan ikke bare overse en enstemmig høyesterettsdom, da mister vi trua på rettsstaten Norge.

Skal det være vi som er innbyggere som skal presse fram en stopp i anleggene som drives ulovlig?