Vi er en liten bedrift på Levanger som har hatt store utfordringer gjennom den pågående koronaperioden, og vi er ikke alene.

For å illustrere dette har jeg lagt inn en graf som viser inntektene våre pr uke gjennom 2020 og 2021 nedenfor, og viser tydelig tre nedstenginger.

I desember ble vi stengt ned igjen, og kompensasjonsordningen som fungerte så bra under Solberg regjeringen, ble forandret. Nå skulle ikke bedrifter som gikk med årsoverskudd få hjelp. Vi har jobbet virkelig hardt, spesielt i sommermånedene for å ta igjen den tapte inntekten. Nå blir vi straffet for dette, ved at vi får positivt resultat. Nærmere bestemt 400 000 kroner.

Vi er en bedrift med bra økonomi, vi hadde 500 000 kroner på konto da vi ble stengt ned. Dette er ca. ti prosent av årsomsetningen vår, altså mere enn resultatet for 2021. Disse pengene er borte før regjeringen kommer med nye tiltak den 14. januar. I vår bedrift er det ikke tatt ut noe utbytte siden jeg ble eier i 2014, og alle penger til gode er pløyd tilbake i firmaet. Vi tenker langsiktig. Lønningene er også beskjedne i forhold til samfunnet generelt, også min egen.

I media blir det snakket med store ord om alle hjelpepakkene regjeringen har kommet med. Haken er bare at vår bedrift er ekskludert ifra alle disse. Den eneste pakken vi kan søke på er lokal kompensasjons-ordning som er 1,5 mill. som skal fordeles på alle bedrifter som oss i Levanger kommune. Det sier seg selv at dette bare er symbolpolitikk.

Vi har blitt frarøvet store inntekter som følge av tiltakene til regjeringen.

Vi blir brukt som prøvekaniner i et politisk spill hvor ingen har fasiten. Manglende intensivberedskap og haugevis med uvaksinerte pasienter ved sykehusene blir brukt for å rettferdiggjøre store inngripende tiltak hos befolkningen og bedrifter som følger alle regler.

Vi genererer over 700 000 kroner i skatt og avgifter til stat og kommune hvert år. Vi forventer faktisk å få litt hjelp tilbake når vi blir pålagt å stenge ned. Nå har vi tatt opp et bedriftslån på 200 000 kroner som skal hjelpe oss i noen uker fremover, signalene fra regjeringen er at vi ikke får åpne på flere uker.

Spørsmålet mitt til næringsministeren er følgende:

Hvorfor synes regjeringen at vår bransje kan ofres, og eventuelt hvor mye lån synes du det er rimelig at vi tar opp for å overleve?