Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor trenger Trøndelag de gode kulturprosjektene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

12. til 14. februar arrangeres Scenetreff Trøndelag – en arena der næring og scenekunst går hånd i hånd, og amatører og profesjonelle møtes med den største selvfølge. Overrasket? Det bør du ikke være, for det er en myte at kunst, næringsliv, profesjonelle og amatører ikke virker sammen. De gjør nemlig det, virker sammen altså. Ikke nok. Men noe. Og mer skal det bli. Trøndelag trenger at vi er på den samme arenaen, at vi utfordrer og utvikler hverandre. Tradisjonelt næringsliv trenger kunstfaglig kompetanse for å skape nødvendig innovasjon og kunstnerne trenger å leve av det de skaper.

En god idé er ikke nok

I Trøndelag har vi mange dyktige kulturutøvere og mange gode idéer. Når vi vet at Kulturrådet mottar få søknader fra trønderske aktører og at andelen som får avslag i tillegg er høy må vi erkjenne at en god idé ikke er nok. Idéene må foredles og drives videre. Til det har vi et godt utbygd virkemiddelapparat, med gode veiledere som vet hva som skal til for å forvandle en god idé til et godt prosjekt. Vår erfaring er imidlertid at veien fra utøver til veileder og fra næringsliv til mulige prosjekter er for lang og i mange tilfeller ikke engang innen synsvidde. Vi trenger å gå opp stier og bygge veier gjennom å møtes, utveksle kompetanse og bygge tillit for å strekke oss inn i fremtiden sammen.

Forløsende ringvirkninger

Først når den gode idéen realiseres får den virkelig verdi, og skaper ringvirkninger langt utover den enkelte aktøren. Kulturprosjektets kraft ligger nettopp i spennet mellom den individuelle opplevelsen av å bli berørt og prosjektets mulige innvirkning på det lokale næringslivet. Alle er enige om at kultur skaper samhold og bolyst i lokalsamfunnet, og kanskje skal det ikke så mye til for å se de mulighetene som ligger der rett foran oss. Gjennom kjennskap til lokal fagkompetanse og med inspirasjon fra andres prosjekter kan kulturlederen settes på sporet av målrettede satsninger, og næringslederen finne og realisere uutnyttet potensial. Gevinsten er gode opplevelser, høyere omsetning og nye arbeidsplasser.

Før koronakrisen var de kreative næringene i stor vekst. Når vi skal tilbake til en ny normaltilværelse, må vi ta spesielt vare på de gode idéene og de gode prosjektene som skal skape de verdifulle ringvirkningene i lokalsamfunnet. Kulturturisten har vist seg å være den mest lukrative turisten. Igjen; det lønner seg altså å satse på den gode idéen.

Sammen i fremtiden

Trøndelag fylkeskommune har en ambisiøs kulturplan i Balansekunst. Det er bra. Nå må vi sammen gjøre kultur til et satsningsområde, ikke bare i ord, men også i kroner. Kulturen kan gi så uendelig mye verdi tilbake.

Scenetreff Trøndelag etablerer seg nå som den møteplassen Trøndelag trenger for å styrke og utvikle bredden og mangfoldet i trøndersk kulturliv. Vi har en ambisjon for Trøndelag. Vi vil at det skal skapes nye kulturjobber og vi vil bidra til å skape de store kulturopplevelsene.

På Scenetreff Trøndelag får næringssjefen, kulturskolelæreren, amatørskuespilleren, danseeleven med ambisjoner om å debutere på Den Norske Opera og Ballett, den sjenerte musikeren, sponsorsjefen og kunstneren en felles møteplass. Sammen kan vi foredle de gode idéene og skape et attraktivt Trøndelag, i dag og i fremtiden.

Kommentarer til denne saken