Når samfunnet gradvis ble åpnet opp 1. februar betyr det også at smitten slippes mer løs. Det har sin pris, som betyr et høyere sykefravær. I Nidaros 7. februar beskriver kommunalsjefen for barnehager i Trondheim kommune om svært krevende uker med smitte og sykefravær som rammer barnehagetilbudet.

FHI har anslått et korttidsfravær på opp mot 20 prosent, og man kan legge til en god del på hva som blir fraværet i barnehagesektoren, kanskje opp mot 30 prosent. Krise! Og denne krisen er nå ankommet i flere Trondheims barnehager.

Vi har hittil kunnet regulere tilbudet med hjemmel i covid-19-forskriften, først og fremst ved å redusere åpningstid begrunnet i smittevern. Det kan vi ikke nå som alle kommuner er over på grønt nivå.

Med et fryktet fravær opp mot 30 prosent ser vi nå at mange barnehager ikke greier å gi et fullverdig tilbud. Vi vil mest sannsynlig fortsette å se stengte barnehageavdelinger og kortere åpningstider. Forskjellen nå er at barnehageeiere må bære kostnadene selv, siden tiltakene skyldes manglende bemanning, og ikke av smittevernhensyn. Konsekvensen blir at mange småbarnsforeldre ikke kan komme seg på jobb fordi de må være hjemme med barn som ikke får et barnehagetilbud. Dette kan i varierende grad være situasjonen resten av vinteren og våren.

Så til dere politikere: Vi trenger økte tilskudd som sikrer økonomisk støtte til barnehagene ved stenging/redusert åpningstid så vi greier våre økonomiske forpliktelser dette året. For når pandemien er over trenger vi alle våre barnehager, og ikke en kirkegård hvor vi ble begravet på oppløpssiden. Økonomien er stram i utgangspunktet, så øremerkede midler til barnehagene som dekker tapte inntekter, og økte utgifter grunnet pandemien må sikres gjennom vinteren og våren.

Samfunnet trenger at foreldre kommer seg på jobb, at alle barn har et trygt og godt barnehagetilbud, at næringslivet, kommuner og staten kan gjenoppta sitt virke fult ut. Alle tannhjulene i samfunnet skal tilbake til normalen når pandemien er over. Da må også alle våre barnehager være i full drift, og stå klar til å oppfylle samfunnsmandatet.