I dag drøfter vi distriktsmeldinga og hvordan vi kan styrke distriktene sin rolle og posisjon for livskraftige lokalsamfunn.

Da er det ekstra leit å se at to statsråder, kunnskapsministeren og selve distriktsministeren i den høyredominerte regjeringa bidrar til ytterligere sentralisering og reduksjon av viktige tilbud nært folk.

I Trøndelag er det 32 videregående skoler og i et møte med Trøndelag fylkeskommune tidligere i høst, ble det orientert om nedgang i søkertall og elevtall i alle videregående skoler i Trøndelag utenfor Trondheim.

Når høyreregjeringa nå mot alle faglige innspill fra elevorganisasjoner, lærerorganisasjoner, KS, forskermiljø og fylkeskommuner som skoleeiere gjør stikk motsatt, så er det direkte umusikalsk og viser at regjeringa ikke har gehør for det som kommer inn av innvendinger.

Dette vil undergrave bredden i fagtilbudet på mange videregående skoler og i flere tilfeller selve eksistensen for mindre videregående skoler i distrikts-Norge. Dette rammer også på sikt næringslivet i distriktene sin tilgang på faglært arbeidskraft.

Kombinasjonen av at Høyre og Venstre fjerner retten til å gå på sin egen nærskole, samt at de vil åpne for flere kommersielle privatskoler finansiert av den samme skolepotten - vil medføre tap av fagtilbud, færre formidlede lærlinger og høyst sannsynlig nedleggelse av enkeltskoler i distriktene.

Arbeiderpartiet vil skape en ny start for Norge etter pandemien. Da må vi ta i bruk hele landet. I Trøndelag er det er bredt og massivt flertall for en skolepolitikk for alle - ikke bare de få.

I møter med elever, lærere og folkevalgte fra Selbu, Røros, Frøya, Hitra, Heim, Indre Fosen, Åfjord, Ørland, Malvik, Gauldal, Melhus og Oppdal, så er det absolutt ingen som vil innføre et rent karakteropptak ved sine nærskoler.

Tilbakemeldingene er tydelig på at de videregående skolene er viktige ressurssenter med mange kompetansearbeidsplasser. En reduksjon av fagtilbud og nedlegging av elevplasser vil forsterke fraflytting og tap av ungdom og arbeidsplasser i distriktene.

Både Vestland, Vestfold, Telemark, Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark har vedtatt en form for nærskoleprinsipp. Når Kunnskapsministeren med støtte av distriktsministeren og resten av Høyreregjeringa vil skrote en viktig og velfungerende modell, som fylkeskommunene gjennom mange år har utviklet i samarbeid med vertskommuner og lokalt næringsliv, så er det direkte arrogant.

I januar slo forskere fast at et fritt skolevalg ga mest segregering i Oslo, større forskjeller i hovedstaden, lærere som forteller om en skole som blir brunere og brunere og andre skoler som blir hvitere og hvitere.

En ting er sikkert, når Arbeiderpartiet kommer i posisjon etter valget i 2021, så vil vi endre dette, vi vil lytte til elever, foresatte, lærerne og distriktene.

Dette innlegget ble holdt i dagens debatt i Stortinget om distriktsmeldinga. -red.