Gå til sidens hovedinnhold

Ikke alle plasser kan åpnes nå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange av Levangers innbyggere trenger hjelp til å leve og bo. Kommunen prøver å hjelpe, men vi må ærlig innrømme at vi ikke har ressurser til alt.

Flere eldre, men også en sterk økning i yngre brukere av helsetjenestene, gjør at vi bruker langt mer penger enn tidligere på å hjelpe våre innbyggere. Dessverre øker ikke de statlige tilskuddene i samme takt. Så fikk vi koronaviruset på toppen. Staten har ikke kompensert alle ekstrakostnadene. Da blir situasjonen enda verre. Våre ansatte innen helse og velferd står på sent og tidlig for å gi gode tjenester til innbyggerne. Det er grunn til å berømme dem.

Venstres Karl Meinert Bucholdt spør i leserinnlegg i avisene når de stengte plassene på Staup helsehus og Breidablikktunet vil bli åpnet. Jeg skal oppklare.

I fjor var det 12 plasser på Staup helsehus som var stengt. Administrasjonen foreslo å åpne seks av dem fra nyttår. I budsjettbehandlingen flyttet flertallet i kommunestyret én million kroner til helse slik at vi kunne åpne to plasser til. Likevel ble bare seks plasser åpnet i januar. Vi klarte rett og slett ikke å få tak i fagfolk til å åpne alle åtte plassene. Så kom korona-pandemien og hele Staup helsehus ble satt i beredskap. Fremdeles er en avdeling i beredskap. Når vi går tilbake til normalen blir de åtte plassene åpnet.

På Breidablikktunet har vi omsorgsboliger. 11 av disse leilighetene er ikke åpnet for beboere. Fem av dem brukes av beboere på Staup helsehus som måtte flytte ut på grunn av koronaberedskapen der.

Det er nå to ting som gjør det vanskelig å åpne alle plassene; stort overforbruk av penger på helsesektoren og mangel på fagfolk som kan jobbe der. Vi kan ikke åpne alle plassene før vi har redusert underskuddet i drifta.

Jeg er glad Karl Meinert Bucholdt er opptatt av å få økt kapasiteten. Hans bidrag kan være å påvirke partifellene sine i Regjering og Storting til å sørge for økte overføringer til kommunene! Dêt vil være et vesentlig bidrag til en bedre kommuneøkonomi – og dermed flere åpne institusjonsplasser.

Kommentarer til denne saken