Gå til sidens hovedinnhold

Ikke avfei Senterpartiets magiske sirkel, Valen. Gi ungdommen trua på at det nytter!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Snorre Valens innlegg om den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) skimter vi konturene av en dommedagsprofet på vei opp fra en grøftekant og ned i en annen. Han bør komme seg opp på veien ved å beholde optimismen fra sin ungdom. Klimadebatten må bevege seg i retning av bærekraftige løsninger. Såpass skylder han dagens klimastreikende unge som skal arve denne planeten.

I sitt innlegg begår Valen den kardinalsynd at han tar til orde for at målet om 1,5 grader oppvarming er så viktig at det må nås uavhengig av hva konsekvensene vil bli. La det ikke være noe tvil om at jeg støtter Valen i at vi bør etterstrebe å nå målet i Parisavtalen. Men, katastrofen kan bli like stor om vi ikke reduserer klimagassutslippene på en god måte.

Les også

For å redde klimaet må vi slutte å kreve at alt skal bli perfekt

En konsekvens av en uheldig fremgangsmåte kan bli tap av både biologisk mangfold og vår evne til å produsere nok mat til en voksende befolkning. En annen er tap av verdiskaping og redusert økonomisk utvikling. Kombinerer du økonomisk nedgang med knapphet på mat kan situasjonen destabilisere selv det rikeste land på planeten.

Vi kan ikke lukke øynene for konsekvensene bare fordi klimaendringene må stanses. Det er fortsatt mulig å ha tro på framtiden. Vi må tro på at vi kan skape et mer bærekraftig samfunn hvor klimahensynet og andre hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi ivaretas.

Det finnes et magisk kretsløp som alle burde vise større interesse for

Ny kunnskap og teknologi er avgjørende verktøy når et mer bærekraftig samfunn skal utvikles. Derfor er det viktig å påpeke at Senterpartiet, som Valen avfeier, har et poeng i at det finnes et magisk kretsløp på planeten som sørger for likevekt mellom CO2-utslipp og CO2-fangst.

Det er nettopp kunnskap om hvordan planeten i mange årtusener har fungert godt ved å ha en balanse i summen av det korte og lange CO2-kretsløp, vi må lære av for å reetablere en magisk likevekt. Intensjonen til Valens kritikk av Senterpartiet er berettiget rent politisk. Men, tendensen i retning av å bagatellisere biologisk kunnskap i klimadebatten er farlig.

For å løse klimaproblemet må de fossile utslippene reduseres til null. I fremtiden må produkter lages av fornybart biologisk materiale fra jord, skog og hav. Selve motoren bak de fornybare biologiske ressursene er fotosyntesen og de biologiske og kretsløpene som sørger for likevekt mellom bruk og lagring av CO2.

Det er ganske magisk – men høyst reelt.

Alle må finne tilbake til sin ungdoms optimistiske tro på at fremtiden faktisk kan skapes av oss selv

Klimaendringene må begrenses. Det er ikke enkelt, men det er mulig. Det er også mulig å samtidig skape et grunnlag for et gode liv for generasjonene etter oss. Såpass optimistiske må vi være om det skal bli en realitet. Det er ingen vei til fremtiden ved å forfekte at veien bare er fylt med begrensninger og dårligere tider.

Dagens ungdom gjør stadig oftere yrkesvalg som gir dem muligheter til å påvirke hvordan samfunnet utvikler seg. Da bør ikke en klimadebatt frata ungdommen troen på at de kan skape et godt liv for seg og sine barn.

Kommentarer til denne saken