Gå til sidens hovedinnhold

Ikke for sent å snu i Tromsdalen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I juni vedtok kommunestyret i Verdal kommune en reguleringsplan i Tromsdalen som gir Verdalskalk AS, og det Bærums-baserte konsernet denne bedriften er en del av, en driftshorisont på 1000 år. Dette uten at verken framtidige generasjoner av innbyggere eller lokalpolitikere skal ha noen som helst framtidig styring på utvikling og framdrift. Makten overføres for all framtid fra folkevalgt styring i kommunestyret, og over til konsernets mange styrerom. For Verdal kommune er dette en ulykke på linje med salget av Værdalsbruket i 1912.

Den siste måneden har Senterpartiet i Trøndelag markert stor motstand mot Ola Mæles salg av norsk skog i Namdalen til tysk storkapital. I Verdal kommune gir det samme Senterpartiet, med et lite skuldertrekk, bort all politisk styring med Nord-Europas største og mest verdifulle mineralske forekomst – blant annet til tysk storkapital. Forstå det den som kan.

Dette vedtaket er det nå levert til sammen fire klager på – fra Verdal Bruksrettsforening, Verdal Fjellstyre, Naturvernforbundet i Trøndelag og Naturvernforbundet i Verdal. På alle mine år i lokalpolitikken har jeg ikke opplevd noe tilsvarende. Etter at planvedtak er fattet følger en karensperiode med klagerett. De fire ovennevnte organisasjonene har nå valgt å benytte seg av denne klageretten. Dette betyr at reguleringsplanen i Tromsdalen enda ikke er stadfestet. Videre betyr dette at planen fortsatt kan oppheves av kommunestyret, uten at dette utløser erstatningsrettslig ansvar for Verdal kommune. Med andre ord: Det er ikke for sent å snu. Siste toget i denne saken går ikke før på førstkommende mandag.

Verdal Arbeiderparti vil imøtekomme klagerne, og kommer til å levere et benkeforslag der vi foreslår at reguleringsplanen oppheves, at detaljreguleringsarbeidet startes på nytt og at kalkvirksomheten i Tromsdalen reguleres etappevis. På denne måten legger vi til rette for flere arbeidsplasser, samtidig som vi ivaretar den lokale styringsretten over vår kommunes mest verdifulle naturressurs. Til sammen fire klager, en mindretallsanke og uklarheter rundt innhold, begrepsbruk og fortolkning av kommunestyrets vedtak knyttet til reguleringsplanen i Tromsdalen tilbake i juni, sår en svært uheldig tvil om vedtakets godhet.

Reguleringsplanen omfatter et gigantisk planområde - som tilsvarer 560 fotballbaner eller samlet innmark for 10 store, trønderske gårdsbruk – om lag 4 500 dekar. Størrelsen på dagbruddet alene er om lag like stort som dagens Verdal Industripark. Med dagens årsproduksjon, på mellom 1 og 1,5 millioner tonn i året, vil planhorisonten være mellom 500 og 1000 år. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn i året, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av hensyn til det lokale demokratiet, av hensyn til innbyggere og næringsliv og ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner, svært viktig at Verdal kommune som planmyndighet, fortsatt har politisk styring på framdriften, og ikke reduserer kommunestyrets rolle til en passivisert høringsinstans.

Plan- og bygningsloven hjemler ingen forpliktelser for kommunestyret til å detaljregulere hele arealet i en kommunedelplan i én enkelt reguleringsplan. I alle andre reguleringssaker er etappevis regulering normalen, som for eksempel i kommunedelplan Verdal by. Verdal Arbeiderparti ønsker derfor en etappevis regulering av kommunedelplan Tromsdalen, på samme måte som alle andre kommunedelplaner reguleres etappevis.

På bakgrunn av dette vil Verdal Ap foreslå at kommunestyrets vedtak fra juni oppheves, og at reguleringsplanarbeidet startes på nytt og legges fram til ny politisk behandling. For den som måtte være i tvil: Det er ikke for sent å snu! Det er fortsatt mulig å ta tilbake kontrollen over Tromsdalens framtid, og bevare denne på lokale hender – samtidig som vi tar vare på arbeidsplassene!

Kommentarer til denne saken