7 februar kunne man lese i T-A og i NRK om Erling Sande (Sp) leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, foreslår å utsette, nedskalere eller droppe E6-utbyggingen mellom Åsen – Mære og andre store motorvei prosjekter. Dette har vakt reaksjoner fra andre politiske partier og andre som er for ny firefelts veier. Men trenger vi egentlig det?

Signalene fra Sande er veldig positive og jeg håper at hans parti kan flytte fokuset over på jernbaneprosjektene og over på å sikre dagens veitraseer som er i ulykkes- og rasfare. Både jernbane og sikring av eksiterende veinett blir i dag nedprioritert pga. for stor fokus på firefelts motorveier. Vi trenger jernbaner mer enn noen gang. Dere må også ta klimakrisen på alvor, og få ned klimautslippene i samferdselssektoren.

Det viktigste nå er få en debatt om hva som er viktigst å prioritere fremover. Motorveier eller jernbane og oppgradering av eksisterende veinett.

Les også

Den strakeste vegen - ut av regjering

Les også

Gi oss flere transportpolitikere som Sande, og færre av resten av gjengen.