De siste månedene har vært tøffe for frivilligheten i Norge.

Øvinger og treninger er avlyst. Kamper, konserter og andre arrangement har blitt utsatt eller avlyst. Humorfestivalen i Heim, teaterforestillinger, nye fotballanlegg, festivaler og andre arrangement. Det gjelder tap av store inntekter på leie av hus og anlegg. For å ikke snakke om den manglende kaffelukten og vaffelen på trønderske tribuner.

Dugnadsånden og frivilligheten står fortsatt svært sterkt hos oss. Vi håper at pandemien ikke har vært en for stor hump i veien, og at barn og unge skal finne veien tilbake til sine aktiviteter. I tillegg sitter mange i frivillige lag og organisasjoner med store bekymringer for økonomien. Det krever handling fra politikerne som sitter i regjering.

Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr 25% skatt på frivillighet.I dag bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres når de vedtar statsbudsjettet.

Jeg ble derfor bekymret av å lese Høyres første utkast til partiprogram, hvor det eneste som står om momsordningen er: «Forenkle systemet med momsfradrag med sikte på bedre forutsigbarhet».

Dette er ikke godt nok! Frivillighet Norge skriver at dagens momskompensasjonsordning innebærer at frivillige organisasjoner ikke vet hvor mye de får dekket hvert år. Det betyr stor usikkerhet for alle som ønsker å utvikle noe nytt for sitt lokalsamfunn gjennom frivilligheten. Senterpartiet tar frivillighet på alvor og vi vil innføre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette bør også innebære bygg og anlegg som er initiert av frivillighet. Vi vil også øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene, slik at det ikke blir for dyrt for alle å delta, samtidig som at lag og foreninger ikke skal tape på det.

For å kunne ha gode lokalsamfunn er vi avhengig av frivillige lag og organisasjoner. For staten er det et lite grep å gi full momskompensasjon, men for lag og foreninger kan det bety alt. Senterpartiet ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo og leve gode liv i hele landet. Muligheten for å delta i aktiviteter innenfor idrett, kultur eller organisasjonslivet er en viktig del av et godt liv i alle lokalsamfunn.