Ingen i Norges rike land er det «synd på» – det er korrekt. Bønder som ikke lengre gidder å arbeide og investere langt, langt mer enn de fleste andre, kan jo bare slutte. Bli NAV-ere eller Facebook- skribenter som de fleste andre.

«Synes synd på» er egoistiske følerier som bare hemmer oss fra å gjøre noe virkelig og reelt, altså det som kan monne. Men norske politikere evner eller har ikke verktøy til å gjøre noe virkelig og reelt, kanskje?

Les også

Slutt å synes synd på bonden

Mulig det, Norge er jo bare det aller søkkrikeste landet i denne verden. Og vanvittige gjødselpriser, strømpriser, kraftforpriser, verkstedpriser, renter og så videre ligger jo milelangt unna en norsk politikers herredømme, selvsagt. De har ikke engang sånn noenlunde fått strømnettet internt i landet til å fungere.

Hadde de det gjort ville denne vinterens kollaps vedrørende strømpriser i Sør-Norge vært unngått. Men de kan jo ikke rekke alt – mange år må til før en får rettet opp alt fra forrige regjering.

Jeg har bare ett forslag til bønder som fortsatt er i tredemølla: Hopp av!