Gå til sidens hovedinnhold

Ikke tid til «etter snar» i miljøpolitikken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FrP velger å stryke føre-var-prinsippet i klimapolitikken i utkastet til nytt partiprogram. Prinsippet alle andre partier nikker anerkjennende til, og som det burde være hårreisende at FrP vil gå bort i fra. Istedenfor fortjener FrP kanskje en slags morbid applaus for ærligheten. For selv om det politiske Norge liker å snakke fint om føre- var- prinsippet, har det det blitt med gode intensjoner og flotte festtaler.

Formålet med føre-var-prinsippet er at en skal unngå vesentlig skade på klima, natur og miljø når en tar beslutninger. Tvilen skal komme klima, natur og miljø til gode, og det betyr i praksis at en skal være veldig forsiktig med å gjøre ting som kan få katastrofale konsekvenser for miljø og mennesker.

Det er dette FrP vil gå bort i fra, men de sier tross alt bare det alle våre tidligere regjeringer har vist med handling. Fra oljefeltene som har blitt bygd opp til naturen som har blitt bygd ned. Fra motorveiene som skjærer gjennom uerstattelig natur som en kniv, til helsefarlig luftforurensing i byene våre.

For historien om den norske klima- og miljøpolitikken er historien om et land som sjelden har latt tvilen komme naturen til gode. I over 30 år har Norge hatt en offisiell klimapolitikk, enda lenger har vi hatt en miljøpolitikk, i løpet av den tiden er vi blitt et mye mindre klimavennlig land og naturen har blitt ofret bit for bit. Målene har vært ambisiøse, men det har manglet på tiltak.

Allerede nå har vi funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne hvis vi skal klare målet om å holde oss under 1,5 graders oppvarming. Samtidig mister vi natur i et skyhøyt tempo, en utvikling som forsterkes av klimaendringene. En femtedel av verdens arter står i fare for utryddelse som følge av menneskeskapte klimaendringer alene, naturnedbyggingen kommer i tillegg.

Vi trenger politikere som setter handling bak ord. Som tør å sette miljø og klima først, og legger hensynet til dette som styrende prinsipper i alle saker. En ny rapport fra SSB slår fast at innstramminger i oljepolitikken vil ha liten negativ effekt på norsk økonomi, så skremselsscenarioet av en velferdsstat som vil ligge brakk som oljebransjen og enkelte politikere har tegnet stemmer ikke.

Neste år er det valg. Vår neste regjering må sette natur og klima øverst på dagsordenen, og evne å iverksette tiltak som tar arven til fremtidige generasjoner på alvor. Det kommende tiåret blir avgjørende for naturen- og klimaet , og for fremtidige generasjoner.

For hver eneste dag bli vi fattigere. Daglig forsvinner arter og naturtyper og arven til de som kommer etter oss blir mindre. Aldri har det hastet mer å få grønne politikere inn på tinget.

Naturen overlever ikke enda en grå regjering.

Kommentarer til denne saken