Gå til sidens hovedinnhold

Ingen handel fra okkuperte områder i vår kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV vil at Stjørdal skal følge Trøndelag fylkestings gode eksempel, og si nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte områder.

Siden seksdagerskrigen i 1967 har Israel okkupert Vestbredden, Øst-Jerusalem og Golanhøydene. De har bygget bosettinger for egne borgere på disse områdene. I dag er det over 700 000 bosettere på okkuperte områder. I 2004 uttalte FN-domstolen ICJ at bosettingene er folkerettsstridige. I 2016 fastslo FNs sikkerhetsråd at bosettingene er ulovlige og et alvorlig hinder for fred. Sikkerhetsrådet påla israelske myndigheter å stanse byggeaktivitetene straks.

Marokko invaderte Vest-Sahara i 1975, og har siden okkupert områdene. Marokko bygde på 1980-tallet en mur som delte området i to. Sammen med muren er det etablert et av verdens største landminefelt. Marokko har bosatt rundt 400 000 av sine egne borgere på okkuperte områder, i strid med folkeretten. Et flertall av den opprinnelige befolkningen, Saharawiene, lever i flyktningeleirer i Algerie.

Okkupasjonen står i veien for befolkningens rett til selvbestemmelse, og den medfører omfattende brudd på menneskerettighetene. Okkupasjonen fører til at palestinere og saharawier opplever vold og overgrep fra okkupantenes militære styrker og de illegale bosetterne. Frihetsberøvelse, konfiskering og ødeleggelse av eiendom samt restriksjoner på bevegelsesfrihet er en del av hverdagen. Hundretusener av områdenes opprinnelige befolkning er fordrevet fra deres hjem, og lever i dag i flyktningeleirer i nabolandene.

Handel med de okkuperte områdene er viktig for okkupasjonsmakten, og bidrar til å gjøre bosettingsvirksomheten økonomisk levedyktig. I tillegg fratar virksomheten i bosetningene lokalbefolkningen mulighet til selv å drive næringsvirksomhet.

Roma-vedtektene fra 1998, som er en del av norsk lov, definerer en okkupantmakts overføring av deler av sin egen befolkning til det territorium den okkuperer, som en krigsforbrytelse.

Stjørdal kommune har i sine etiske retningslinjer for anskaffelser nedfelt krav om at leverandører skal overholde relevant nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Leverandørene skal overholde internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

SV mener Stjørdal kommune må klargjøre at man ikke skal handle eller samarbeide med virksomheter basert i okkuperte områder. For å sikre dette må kommunen gjennomføre etiske vurderinger av alle anskaffelsesavtaler som inngås, og aktuelle leverandører må redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene. Det må også gjøres etiske vurderinger av hvor og hvordan kommunale midler og fond skal investeres. Etikken må settes ut i prakis!

Kommentarer til denne saken