Det har vært en rekke medieoppslag om at et utvalg har anbefalt å legge ned enkelte kortbaneflyplasser, samt at Widerøe varsler kutt i flyruter, noe rødgrønne partier var snare til å klistre på regjeringa.

Vi kan forsikre om at det ikke er Høyres politikk å legge ned småflyplasser, og vil minne om at det var Høyres samferdselsminister Håkon Kyllingmark under Borten-regjeringen i 1965-1971 som fikk bygd ut det omfattende kortbanenettet vi idag har i Norge. Det er en stolt historie vi verner om i Høyre.

Ekstra statlig kjøp av flyruter på kortbanenettet under koronakrisen går opprinnelig ut 1 oktober, men krisen er ikke over, så regjeringen vil nok videreføre denne ordningen før fristen går ut. og det pågår derfor dialog med flyselskapene om dette nå.

Kortbanenettet er blitt distriktenes tog, trikk og buss, og har minsket avstandsulemper. Distriktene har fantastiske vekstmuligheter og ressurser som skal utvikles, bidra til det grønne skiftet og til landets økonomi. Da sager man ikke over en av de viktigste greinene i vårt finmaskede transportnett.

Regjeringens mandat til utvalget var ikke å se på eller foreslå nedleggelser på kortbanenettet, men å anbefale tiltak for en konkurransedyktig luftfartsbransje for fremtiden. I mellomtiden har vi også en pågående koronakrise som har medført stor krise i luftfarten. Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene, derfor er vi i Høyre så tydelig på dette med en gang.

Høyre sitt ønske er å styrke flytilbudet i distriktene. Det vil også større lufhavner og hele luftfartsbransjen tjene på.

Fremover må vi se på avgifter, rammevilkår og teknologiske nyvinninger som kan bidra til å gi aktørene muligheter til å tilby et bedre flytilbud og til lavere priser etter koronakrisen. Noen peker på at det i fremtiden vil kunne komme elektriske fly, men allerede finnes nye flytyper som har svært lavt drivstofforbruk og dermed også utslipp, og som kan bidra til at det blir billigere, enklere og flere muligheter for flyselskapene.

Kanskje bør staten kjøpe flere ruter og muligens må vi også tenke lengre kontrakter som muliggjør langsiktige investeringer i nytt materiell. Likeledes er det flere som tar til orde for utviklingskontrakter som kan utprøve ny teknologi.

Dette er blant flere viktige spørsmål vi i Høyre er opptatt av nå, og det er også noe regjeringen ser på. Altså: Regjeringen ser IKKE på å legge ned noen småflyplasser.