4. mai ble Steinkjer kommunes veteranplan behandlet politisk i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Planen er viktig, fordi den handler om hvordan vi skal ta vare på veteranene som har gitt så mye for landet vårt, og for demokratiet. Målet med planen er blant annet å styrke anerkjennelsen av veteranene. «Steinkjersamfunnet skal stimulere til og fremme velfungerende møteplasser og partnerskap mellom det offentlige, private og sivile samfunn» heter det i planen.

For Høyre er det viktig at skoleelevene våre får god kunnskap om både frigjørings- og veterandagen 8. mai og FN-dagen 24. oktober. Derfor foreslo Høyre, sammen med FrP og Rødt, endringer i noen av tiltakene i veteranplanen, for å sikre at den oppvoksende slekt får essensiell kunnskap om historien vår, om krigen, frigjøringen, fredsarbeid og internasjonalt samarbeid. Høyre foreslo at skolene skal markere FN-dagen 24. oktober, og at kommunen skal invitere ungdomsskolene til å delta ved markeringen ved Telthuset.

Les også

Derfor er 8. mai så viktig

Det ble flertall for dette, selv om Senterpartiet stemte imot. Forslaget vårt om å kartlegge minnesmerker etter 2. verdenskrig i Steinkjer, og tilrettelegge for at folk kan besøke disse og bli mer kjent med vår krigshistorie, fikk heller ikke støtte fra Sp og Ap. Høyre, FrP og Rødt foreslo også at frigjørings- og veterandagen 8. mai skal markeres ved skolene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot, og forslaget falt. Det er underlig. Vi lever i en tid med krig i vårt nabolag. En tid der kunnskap om fred, demokrati og vår krigshistorie er svært viktig for våre unge, for landet vårt, for Europa og verden. Vi som er folkevalgte må gjøre det vi kan for å bidra.

På frigjørings- og veterandagen 8. mai, fire dager senere, leser jeg kronikken til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i avisen. Han skriver så godt: «Krigen i Ukraina gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell. Ikke minst for de unge. Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet. Ikke minst hvorfor».

Det er godt å se at forsvarsministeren fra Senterpartiet er enig med Steinkjer Høyre i at markeringen av 8. mai er enda mer aktuell nå, ikke minst for de unge. Gjennom markering av 8. mai på skolene ville dagens unge nettopp fått vite om «hva unge mennesker før dem har utrettet», og hvorfor. Synd at Senterpartiet i Steinkjer er imot.

Er det lov til å håpe at Steinkjer Sp snur før kommunestyret 24. mai?