Hva gjør Namsos Kommune for å skape et attraktivt næringsliv og en kommune med bolyst?

Det bør vi stille spørsmålved, med tanke på sanering av Nexans-bygget. De fleste i Namsos husker nedleggelsen av kabelfabrikken Nexans i 2015-16. Nedleggelsen ente med at 65 mennesker mistet arbeidsplassen sin, kommunen endte opp med og kjøpe tomta og bygget. Vis vi ser tilbake i arkivene finner vi en lovnad fra ordfører Holstad. Der lover hun at tomta skal fylles med aktivitet. Etter 5 år er faktumet at også denne lovnaden ble brutt.

At sanering er faktumet selv etter at nord universitet valgte å ikke gå inn Campus Namdalen konseptet er for meg ubegripelig. Jeg er helt enig i Steinar Lyngstads poengtering under vedtaket om sanering av bygningsmassene.

– Dersom planene om Campus Namdal ikke blir gjennomført, trenger vel ikke bygningsmassen fjernes. Jeg føler det er greit å sende saken videre til kommunestyret, i påvente av hva Nord universitet bestemmer seg for i torsdagens styremøte, sa Lyngstad.

Faktum er at kommunen sanerer et bygg som jeg mener har stort potensiale for for eksempel industripark eller annen næringsvirksomhet, med den beliggenheten bør drift og potensiell utbygging av for eksempel. fraktehavn være fult mulig og ikke minst attraktivt. Uheldigvis føyer dette seg inn i en rekke uøkonomiske og næringsfiendtlige tiltak denne kommunen står bak.

For meg er det flaut og skammelig og stå og se på at kommunen fører enn så elendig politikk. Ikke bare elendig næringspolitikk, men også eldrepolitikk og økonomsik politikk. I sitt svar til mitt innlegg om eldrepolitikk skrev Holstad at Namsos kommune jevnt over verken var bedre eller verre enn andre kommuner.

Hvis det er holdningen til Holstad i alle politiske spørsmål, er det ikke rart politikken fremstår på en slik måte. Hvem nøyer seg med og være middelmådige? Burde ikke Namsos kommune kjempe? Kjempe for å ha den beste eldrepolitikken? Den beste næringspolitikken? Den beste økonomiske politikken? Den beste samfunnspolitiken?

Skal vi ta til takke med en ledelse som er lite ambisiøse?Vi trenger en politikk som jobber for økt sysselsetning og bolyst, som takker barnehageeierne som har vokst frem i en krevende næring, setter pris på deres arbeid, ikke bruker felles kommunale midler på å knekke ryggen deres. En politikk som står på for små og mellomstore bedrifter, som kjemper for et gryende arbeidsliv og næringsliv. Som bruker pengene på både eldre og yngre, ikke rive bygg som kunne blitt brukt til å hjelpe Namsos i og vokse som samfunn. En politikk som skaper bolyst og befolkningsvekst.

Faktum er at vi innbyggere fortjener bedre, vi fortjener en poltikk som tar et tak og er ambisiøs, ikke en tilbakelent ødeleggende politikk som ikke vil eller tør satse på en politikk som kan gjøre byen vi alle er så glad i enda bedre!