Gå til sidens hovedinnhold

Innholdet i Nasjonal Transportplan kan endres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikere ser ut til å ville overgå hverandre i å bruke mest mulig penger på samferdsel. Dette blir gjort uten å vise til om det er en nytteverdi som overstiger kostnaden. Så også i debatten omkring forslaget til Nasjonal Transportplan. Det holder med å bruke floskelen «framtidsretta». Men Stortinget har ikke gjort bindende vedtak som frigjør penger. Nasjonal transportplan (NTP) viser bare sittende regjerings intensjoner, så en ny regjering kan selvsagt prioritere annerledes. Behandlingen i Stortinget ble en ny konkurranse i pengebruk. Aftenposten hadde en artikkel 26. juli hvor behandlingen omtales som en «hjemme-alene-fest». Bare åtte av 372 forslag fremmet i debatten ble vedtatt. Valgkampen hadde startet!

Dersom en bedriftsleder som går til styret for å få vedtatt en investering ikke har gjort leksa si, og argumenterer med at den dyreste løsningen er mest «framtidsretta» - uten å vise til faktiske fordeler - så er risikoen for å bli sparket stor. Dersom en annen løsning koster bare en tredel og har bare små forskjeller i nytte, så vil selvsagt den bli valgt. Måtte det tilsvarende skje ved valget nå til høsten. Det å ta hensyn kostnad og nytte ved en slik investering, er slettes ikke «å gå baklengs inn i framtida», men ansvarlighet. Valget av den dyreste løsningen, uten tilstrekkelig økt nytte, er derimot «å gå inn i framtida med bind for øynene».

Trønder-Avisa tar til orde for å la Nye Veier bygge E6 på Innherred etter departementets forslag nå, i stedet for la politikerne starte en langdryg prosess for å vedta 90-vei. Saken må avpolitiseres, sies det. Mange mener derimot at det er en viktig politisk sak, og vi står foran et stortingsvalg. Det kan avgjøre hva vi skal prioritere høyest i samfunnet.

Politiseringen av E6-saken ble ikke startet av de som vil unngå overinvestering og verne jord, men skjedde da 110-vei ble diktert fra Samferdselsdepartementet med Solvik-Olsen som minister. Før det var 90-vei anbefalingen, men Statens Vegvesen fikk ikke utrede 90-vei videre. Det er en skandale at vi ikke har fått en reell sammenligning. At 110-vei blir mange ganger dyrere enn 90-vei behøver man ikke være rakettforsker for å innse. Nesten halvparten av veien kan oppgraderes til samme standard som Åsen-Ronglan og Mære-Steinkjer til ned mot ti prosent av kostnaden for en ny 110-vei. De delene som bør gå i ny trase vil koste omkring halvparten av en ny 110-vei. Totalt blir kostnaden kanskje en tredel for 90-vei mot 110-vei, så det blir mye til overs til andre sårt tiltrengte tiltak.

Hva så med nytten av veien? En 90-vei i stedet for dagens vei gir ganske store besparelser i forhold til i dag – kanskje et kvarter på Mære-Ronglan – som også tungtransporten får dra nytte av. Men øker man farten til 110 så sparer personbiler bare 5 ½ min, og fartsgrensen gjør at tungtransporten ikke sparer et eneste sekund.

Men det er også rent negative effekter. Kostnaden for kryssene på en 110-vei gir få kryss. Den interne trafikken – særlig mellom Verdal-Levanger-Skogn - får vansker med å komme inn på veien uten lange omkjøringer. Her utgjør trafikken innen regionen opptil omtrent 75 prosent av trafikkgrunnlaget. For trafikken i Levanger sentrum vil kun ett sentrumsnært kryss være en katastrofe. Det er helt nødvendig at ny vei avhjelper situasjonen også for interntrafikken. «Hovedpulsåra» må også fungere for oss som bor i området, uten bare ulemper. Det er også vist at lokalt næringsliv også får mange negative effekter, godt dokumentert for sagbruket på Ørin, delvis av samme årsaker som for arbeidsreisende. Så om en 110-vei sparer fem og et halvt minutt for noen få, så har den samtidig en rekke negative utslag. I tillegg er det stor forskjell for de som prioriterer jordvern høyt.

Vi må innse at det rett og slett er for lavt trafikkgrunnlag for å en positiv kostnad/nytteeffekt av å øke farten fra 90 til 110. Og ved at mange vil velge å bruke lokalveien i stedet, vil en 110-vei får enda lavere trafikkmengde. Riktig ille blir det ved at en 110-vei sannsynligvis må delfinansieres med bomveiavgift, og da vet vi fra andre utbyggingsprosjekter at også lokalveiene får avgift. Da har vi gjort noe virkelig dumt.

Mange bruker «kinderegg» som om det er noe lurt - mulig det forveksles med colombi-egg. Men et kinderegg jo bare et leketøy, det har en emmen søtsmak, men er veldig gøy å sette sammen (ikke rart Nye Veier er begeistret), noen liker å leke med det en liten stund, men så blir det stort sett stående ubrukt. Så i det store og hele ganske så unyttig. Så det er mange likhetstrekk mellom et kinderegg og 110-vei på Innherred.

Ikke alle politikerne har gitt klare syn, så det bra at flere kommer på banen. De som vanligvis er nøkterne og forsiktige med samfunnets midler, Høyre, må ha sluttet med kostnad/nyttevurderinger. At Frp ikke bryr seg om pengebruk vet vi vel fra før. Jeg er skuffet over politikerne når de snakker i floskler om fordeler som det ikke er belegg for, men slik er vel politikken. Vi får se hvilke tydelige svar vi får fra de ulike partiene, før vi avgjør hvilken stemmeseddel som skal slippes i september.

Kommentarer til denne saken