Gå til sidens hovedinnhold

Innlegg fra styreleder i en foreldreeid barnehage

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hei,

Jeg er styreleder i en privat foreldreeid barnehage i Steinkjer kommune. Vi er organisert som en ideel stiftelse. Som stiftelse er ikke utbytte noe tema. Foreldrene er eiere og styret i barnehagen.

Vi har fantastiske ansatte som har lang ansienitet. For oss foreldre betyr det stabilitet, erfaring, kompetanse og trygghet for barna våre. For stiftelsen betyr det også at vi har høye lønns- og pensjonskostnader. Fordi vi følger tariff. Og det er riktig og rettferdig ovenfor våre ansatte.

Vi har et barnehagebygg som nå er 11 år. Det er ikke lenger nytt og krever vedlikehold. I 11 år har vi spart og satt av overskudd til fremtidig vedlikehold. Det er lurt fordi vi vet at bygg må vedlikeholdes.

Steinkjer kommune er en av kommunene som velger å legge tilskuddssatsen pr barn svært lavt fordi at de klarer å redusere kostnadene i sine egne kommunale barnehager. Det er bra at kommunal administrasjon drives kostnadseffektivt. For kommunen bruker av fellesskapet sine penger. Så lenge kostnadene er riktige og reelle.

Driftstilskuddet som de private barnehagene får i Steinkjer kommune tar utgangspunkt i er at kostnaden for ett barn i en 7-avdelings barnehage samlokalisert ved Steinkjer skole i Steinkjer sentrum koster like mye som ett barn på en barnehage øverst i Ogndal. Det bør være enkelt å skjønne at det regnestykket ikke stemmer i praksis.

Pr i dag har vår barnehage en egenkapital på ca 900.000 kr. Med driftstilskuddssatser på kr 216.000 pr barn fra 0 - 2 år (nasjonal sats er 239.000) går barnehagen vår med kr 450.000 i underskudd i 2021. Da er egenkapitalen vår redusert til kr 450.000. Med nasjonal sats ville vi hatt kr 120.000 i overskudd som vi kunne satt av til fremtidig vedlikehold.

Dette er et budsjett som er kuttet til beinet. Det er ikke satt av midler til kursing av ansatte eller innkjøp av leker.

Barnehagesektoren er underfinansiert. Og nå haster det.

Vi har brukt 30 år på å bygge opp en flott barnehage med fornuftig drift, dyktige ansatte, dyktig administrasjon og en god barnehage for barna våre. Vi ligger helt i toppen nasjonalt på foreldreundersøkelser.

I 2022 vil det være slutt. Hvis ikke noe drastisk skjer. Vi har tilpasset oss alle endringer: pedagognorm, bemanningsnorm, kutt i tilskudd. Nå må noe skje.

I Steinkjer er det over 1100 barn i barnehage. 70% av barnehagene er private.

Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av at de private barnehagene legges ned? Første barnehage i Steinkjer har allerede bestemt seg for å legge ned. Hva betyr det for kommune og samfunn at 85 barn plutselig står uten barnehageplass sommeren 2021?

Steinkjer kommune har en estimert negativ befolkningsvekst. Vi blir færre. Derfor må vi være attraktive og skape bolyst for å tiltrekke oss folk som vil flytte til den flotte kommunen vår. Barnehager og skole er en kritisk faktor for å få tilflyttere. Tilflyttere som også genererer mer inntekt til kommunen. Det er god kommuneøkonomi å være attraktiv. InnoCamp er et godt eksempel på å bli attraktiv. NIBIO og Landbruksdirektoratet flytter til Steinkjer fordi vi er attraktive! Det er bra!

«Å spare seg til fant» har sjelden vært en god strategi.

Min oppfordring til alle private barnehager er å møte utfordringen med lave driftstilskudd med åpne øyne. Dere må lage driftsbudsjetter for 2021 og 2022 nå. Dere vet hva de faste kostnadene er. Dere vet hva fremtidige lønnskostnader er. Og svaret som dere finner må dere si høyt.

Det er ikke flaut å si høyt at dere vil gå med underskudd som igjen vil bety nedleggelse om noen år. Det er ingen som vil tenke at dere har gjort en dårligere jobb. De aller fleste barnehagene har det slik. Det er viktig å si det høyt fordi de som bestemmer tilskuddene ikke skjønner konsekvensene av de valgene de gjør.

Og vi foreldre blir heller ikke redde når vi hører at barnehagen vår blir nedlagt om ett, to eller tre år. For kommunen er lovpålagt å finne plass til barnet ditt. Vi foreldre skal være tålmodige, støttende og gå i kamp for et god tilbud for barna våre.

Lokalpolitikerene derimot har dessverre ingen plan B hvis barnehager legges ned og mange politikere er ikke klare over situasjonen eller konsekvensene. Jeg er ydmyk og har stor respekt for lokalpolitikeren som frivillig bruker av sin tid på å gjøre samfunnet bedre for oss andre. Det er mange saker på agendaen og de har liten tid til å sette seg inn i saker.

Det optimale hadde selvsagt vært at overføringene til barnehagene hadde blitt flyttet tilbake fra kommunene til staten slik det var før. Slik er det ikke i dag. Det pekes mot at dette må løses nasjonalt når ordføreren blir konfrontert med denne utfordringen. Det finnes ingen rask løsning nasjonalt. Derfor må vi løse dette lokalt inntil videre.

Jeg er oppriktig bekymret for kommunen vår, for lokalsamfunnet, for bolyst og blilyst. Jeg er redd for at min kommune blir valgt bort når mulige tilflyttende jobbsøkere vurderer jobber i Steinkjer. Skole og barnehage er utrolig viktig når man skal vurdere hvor man skal bosette seg. Som arbeidsgiver i privat næringsliv bekymrer dette meg stort!

De private barnehagene er underleverandører av tjenester som kommunen lovpålagt skal tilby. Hvis disse barnehagene forsvinner så må disse tjenestene leveres av Steinkjer kommune. Det er noen ledige plasser i de kommunale barnehagene og enkelte nye barnehager er bygd for kunne utvides til 6 avdelinger. Hva med resten av barna? Skal det bygges nye barnehager til 50-70 millioner? Hvor er disse pengene? Hva skjer med bygdesentrumene når barnehagen forsvinner? Skal en se i spåkulen er neste trinn at butikk og skole legges ned og vi står igjen med ett bygdesentrum i kommunen; det som i dag er bysentrum. Vil vi ha det slik?

Nå er det bygd opp en front mellom kommune og de private barnehagene. De private føler at kommunen "jukser" med beregningsgrunnlag og at kommunen ikke unner de private barnehagene tilstrekkelig for å kunne drive. Kommunen sitter med en anstrengt kommuneøkonomi med knallharde prioriteringer innen oppvekst, helse, kultur og drift med en følelse om at alle vil ha mer.

Nå vi ta en pust i bakken og bli enige om noen grunnpunkter:

1. Det er bra å ha gode barnehager.

2. Det er bra å ha et levende bysentrum og bygdesentrum.

3. Det skal være godt å leve i hele Steinkjer kommune.

4. Vi ønsker tilflyttere.

Dette er fire punkter det bør være enkelt å bli enige om.

Kjære private barnehage!

Du må lage driftsbudsjett for 2021, 2022 og 2023. Du vet lønnskostnader, du vet inntekter. Driftstilskuddet kommer ikke til å gå opp. Hvis du ser at du går i minus med riktig drift i din barnehage så har du et ansvar å fortelle det. Politikerene vet ikke konsekvensen av et tilskudd på 216.000 kr kontra ett på feks 226.000 kr pr barn. Vi kan ikke kreve mer driftstilskudd hvis vi ikke setter politikeren i stand til å forstå konsekvensene av de valgene de gjør. Hvis du likevel ikke overlever så må politikerene allerede nå legge planer for hvordan de skal løse utfordringen med barna dine som mister barnehageplassen. Det er ditt ansvar.

Kjære lokalpolitiker!

Du har et lovpålagt ansvar å sette kommunen i stand til å levere barnehageplasser til alle som trenger det. Hvis du mener at det er kommunale barnehager som er best i stand til å levere dette for lavere kostnad så må du være ærlig med oss. Hvis du har en plan B når private barnehager må legges ned så må du være ærlig med oss. Vi skjønner at det er knallharde prioriteringer på budsjettet. Det er ditt ansvar.

Kjære forelder!

Du har hørt og du kommer til å høre mye om nedleggelse i din barnehage. Det er like ille overalt. Du må være en klippe for de ansatte i din barnehage og ikke flytte ditt barn til en annen barnehage på grunn av dette. Ett barn genererer ca 250.000 i året i inntekt til din barnehage gjennom tilskudd og foreldrebetaling. Hvis du flytter ditt barn så kan det bety nedleggelse raskere. Det er ditt ansvar.

Kjære kommuneadministrasjon!

Dere har i dag ikke mulighet til å tilby 770 kommunale barnehageplasser i løpet av 2021/2022 hvis de private legger ned. Dere har ikke pengene og det er ikke noe dere ønsker. De private barnehagene trenger hjelp. De trenger dialog med dere, de trenger støtte og noen trenger kanskje mer i driftstilskudd. De private leverer en svært god tjeneste for dere på steder der dere ikke kunne drevet så billig selv. Det vet dere. Og dere sitter på så mye god kompetanse som kan hjelpe barnehagene. Kan vi ikke sette oss rundt bordet for å finne en løsning? Det er ditt ansvar.

Kjære Steinkjer kommune!

I 2007 ble åpen, lys og glad slagordet som skulle inspirere, forene og utvikle oss. For meg består slagordet også av samhandling. Der er vi litt dårlige akkurat nå. Det kan vi sammen gjøre noe med. Men vi må gjøre det nå. Dette handler om oss som samfunn. Det er vårt felles ansvar.

Kommentarer til denne saken