Gå til sidens hovedinnhold

Interkommunalt samarbeid for en bedre folkehelse?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helsegym1 fysioterapi AS sitt varmebasseng i Leklemsåsen var et tilbud til ulike grupper som ble avviklet sommeren 2019. Utvalg mennesker og livskvalitet i Verdal var på befaring ved Leklemsåsen med orientering fra eier og fysioterapeut Jarle Tananger Nesbø, i desember.

Einar Olav Larsen (SP), leder i utvalget fremmet alternativt forslag til vedtak i desember, der rådmannen bes utrede muligheten for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere ved eksisterende anlegg i Leklemsåsen. Rådmannen bes også om å kartlegge mulig interkommunalt samarbeid.

Dette skulle vært oppe i utvalget i mars, men grunnet covid-19 ble dessverre saken utsatt. Etter at Sykehuset Levanger la ned sitt tilbud for fire år siden, har tilbudet i Leklemsåsen vært det eneste behandlingstilbudet for mange brukergrupper på Innherred, og savnet blant disse brukerne har vært enormt. Dette har vært et tilbud for mennesker som sliter med kroppen. Varmebassenget har vært regionens eneste uten klor, som har gitt flere uligheten til å benytte seg av tilbudet.

Det finnes mange ulike studier som viser til positiv effekt ved bruk av hydroterapi som behandling hos ulike brukergrupper. I 1998-1999 gjorde Sverige en brukerundersøkelse blant revmatikere. Ingen andre behandlinger i undersøkelsen ga like tilfredse brukere som varmebehandling. Av de som brukte varmebasseng som alternativ behandling, opplevde hele 93 prosent at denne type behandling hadde en helsefremmende effekt.

Det er også gjort en muskelrelatert forskning i 2007, hvor fire forskere undersøkte effekten av hydroterapi. Også i denne studien ble 87 prosent mye bedre eller veldig mye bedre av behandling i varmebasseng.

Det er selvfølgelig flere brukergrupper i slik behandling; revmatikere, pasienter med muskel/skjelettplager, diabetikere, barn, lungesyke, pasienter med parkinsons, psykisk og fysisk utviklingshemmede for å nevne noen til. Jarle Nesbø kan fortelle at mange av pasientene sier at de ikke hadde klart å stå i jobb, eller klart seg selv hjemme uten behandlingen i Leklemsåsen. Dette mener jeg viser et ekstremt viktig behov for et slikt behandlingstilbud, og tapet av denne type behandling er svært uheldig for aktuelle innbyggere i vår kommune og våre nabokommuner.

Kommentarer til denne saken