På vei ut av stortingssalen i dag tidlig spurte jeg en av regjeringspartienes representanter fra Sør-Trøndelag om det var en god dag i dag. Svaret var «ingen kommentar».

Det er vanskelig å komme unna viktige saker for Trondheim og Trøndelag når man skal oppsummere hva regjeringens reviderte budsjett betyr, sett fra en trøndersk stortingsrepresentants syn. Utsettingen av Ocean Space Centre er intet annet enn en enorm katastrofe og et mageplask av dimensjoner. I alle mine ni år på Stortinget har jeg, og resten av «stortingsbenken» jobbet for realisering av dette havsenteret – som ikke først og fremst er viktig for regionen, men for de viktigste næringene i landet: olje og gass, maritim næring, fiskeri og havbruk og de nye, grønne næringene.

Det skal ikke mye til for å finne offensive og rosende (kanskje også svulstige) sitater fra regjeringspartienes folk, enten det er nasjonalt, regionalt eller lokalt. For eksempel har statsminister Støre, olje- og energiminister Aasland, fylkesordfører Sandvik, ordfører Ottervik alle fremholdt viktigheten av den nye, planlagte forskningsinfrastrukturen på Tyholt. Nå er alt skjøvet ut i tid, ut i det blå. Kanskje må vi kjempe på nytt for å få det i det hele tatt, kanskje er det borte for alltid. Da kan maritime nasjoner som Singapore, Sør-Korea og Brasil gni seg i hendene. Da blir kompetansen og teknologien utviklet der, i stedet for her hjemme.

Når man i tillegg vet at NTNU og campussamlingen blir angrepet fra høyeste hold, er dette i sum en svært dårlig dag for Trøndelag. I revidert budsjett skriver regjeringen om campus at «Det er bevilget 336,0 mill. kroner i 2022. Det foreslås å redusere bevilgningen til prosjektet med 176,0 mill. kroner. Gjenstående bevilgning skal brukes til å sluttføre reguleringsprosesser og avslutte pågående programmeringsarbeid på en måte som gjør at det vil være mulig å ta i bruk ved en ev. videreføring av prosjektet». Det som er særlig interessant her er de siste ordene: ved en ev. videreføring av prosjektet. Nå er virkelig alt i spill her.

Jeg vil gå så langt som å i si at det ikke bare er en dårlig dag for Trøndelag. Dette er i det hele tatt en svært dårlig regjering for landsdelen. Under deler av Solberg-regjeringens periode var kritikken fra trønderske medier og fra den daværende opposisjonen at det var for få statsråder fra Trøndelag. Men jaggu fikk man viktige prosjekter til landsdelen, slik som nettopp campussamlingen og Ocean Space Center, men også viktige samferdselsprosjekter som ny E6 gjennom store deler av fylket. Nå har vi en regjering med en rekke trønderske statsråder, men som likevel plukker dette fra hverandre, bit for bit.

Samtidig som mantraet fra finansminister Vedum og resten av regjeringen er at livreima må strammes inn og at regjeringen må prioritere hardere, legger de frem forslag om å oppløse og splitte en rekke fylkeskommuner. Altså, det har man råd til – i en tid hvor man må prioritere hardt. Det er komplett umulig å forstå. Også for vanlige folk, tror jeg.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.