Gå til sidens hovedinnhold

Investeringspolitikken i Inderøy er ute av kontroll

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til oppslag i Trønder-Avisa av 27.november 2020 der rådmann Peter Ardon er usikker på om Inderøy kommune i fremtiden vil bestå som egen kommune. Han viser bl. a. til at kommunens inndelingstilskudd på 20 mill kroner pr. år vil bli trappet ned med 4 mill. kroner pr. år fra 2027. Dette var et tilskudd som ble gitt i forbindelse med kommunesammenslåingen av Mosvik og Inderøy, og denne nedtrappingen kan neppe komme «som julekvelden på kjerringa» for hverken rådmann eller politisk ledelse i kommunen.

Dette inndelingstilskuddet må betegnes som å gi kommunen kunstig åndedrett i en overgangsperiode.

I et intervju, gjengitt i Trønder-Avisas nettavis den 25. november 2020 , mener ordfører Ida Stuberg at kommunen har rigget seg godt for å stå på egne ben. I den forbindelse vil jeg rette søkelyset på investeringspolitikken i kommunen som jeg mener er ute av kontroll!

Kommunen la i 2019 ned Mosvik skole som var påkostet 36 millioner kroner ved hjelp av bl. a. salg av kommune-skog i Mosvik.

Sykeheimen i Mosvik ble revet og det er nå oppsatt et omsorgs-bygg til 119 millioner. «Inderøyheimen» blir nå revet og det bygges et helsehus kalkulert til 352 mill. kroner.

Det skal også bygges et nytt oppvekstsenter på Utøya kalkulert til kr. 156 mill. få kilometer fra Straumen.

Disse investeringene skjer i løpet av få år og medfører at lånegjelden ved inngangen av 2021 vil øke fra 683 mill. kroner til 900. mill. kroner ved inngangen av 2024. «Som man reder ligger man» er det et ordtak som heter.

Under henvisning til ovenstående må det være betimelig å stille flg. spørsmål:

Kan en si at en her har rigget seg godt for å stå på egne ben? Det handler «om å sette tæring etter næring»!

Avgjørelsene i Inderøy kommune domineres av at et sterkt og prestisjetungt Senterparti som ikke evner å inngå kompromiss med de andre partiene. Dette til tross for at kompromisset ofte er den beste løsningen. Dette skaper steile fronter og er etter mitt syn meget uheldig! En av disse sakene var nedlegging av Mosvik skole som skjedde med 1 stemmes overvekt. Denne avgjørelsen skapte sterk harme i Mosvik.

Når det gjelder kommunesammenslåinger så har jeg opplevd hele 3 stykker. Jeg har bodd på samme plassen hele mitt liv, født i Verran, yrkesaktiv i Mosvik, pensjonist i Inderøy og så dør jeg sannsynligvis i Steinkjer. Det er mye som tyder på at det vil skje.

Kommentarer til denne saken