Jeg tar meg den frihet å ha noen betraktninger om navneforslagene tildet nye kulturhuset på Steinkjer.

Som mange har sagt og ment er at forslaget Jacob er for tynt og uforståelig for mange. I Trønder-Avisa idag kommer forslag på «Isberget» for å hedre vår dikter Kristofer Uppdal.

Dette er jo navnet på fanklubben til Tromsø fotballklubb og har lite å gjøre i Steinkjer. Det er flott å hedre våre kulturpersonligheter fra Steinkjer enten med navneforslagene Jacob eller Kristofer, men det blirfor tynt.

Hadde kulturhuset i Tromsø eller Hammerfest fått navn som «Isberget» hadde jeg ikke reagert negativt. Kulturhuset står ved siden av Steinkjers vakre kirke med flott Weidemannskunst.

Det beste navnet på kulturhuset hadde etter min mening vært «Weidemanns hus».