På oppfordring fra Kristofer Uppdals venner, og som en forklaring på hvorfor Kristofer Uppdals venner foreslår dette navnet på det nye, flotte kulturhuset Steinkjer nå bygger: Isberget vil bli en metafor for tida vi lever i.

Det kan gi folk som ikke kjenner Steinkjer (og ikke Weidemann, det er noen), en nysjerrighet for hva Steinkjer står for. Jakob er ei kirke i Oslo og ei fyrlykt her i byen. Navnet blir et spørsmålstegn for ikke innvidde. Ved derimot å døpe det nye kulturhuset Isberget, vil Steinkjer knyttet forbindelse til byens største forfatter gjennom tidene. Diktet Isberget er, selv om mange ikke vet det, Kristofer Uppdals mest berømte dikt, og det er et særegent dikt i norsk litteratur.

Men Isberget er samtidig et navn for det moderne og framtida, der det assosierer til klimautfordringene verden nå står overfor. Uppdals Isberget er en fortelling på vers om naturens mektige kraft som kan gi gjenklang til det som skjer ved global oppvarming i dag. Kulturhuset Isberget vil bli et navn i tråd med den kommende tidsånden.

Og byen har altså ved dette navnet anledning til å knytte et bygg som kan bli landskjent, til sin store dikters minne. Steinkjer vil styrke seg som Uppdal-byen i nasjonens bevissthet. Flere vil vite at en av landets største diktere kommer herfra. Så mange slike muligheter har ikke byen.

Uppdal har sagt at Isberget er det enkeltverket i hans forfatterskap som viser hans lynne best. Det er et signaturverk. Uppdal er ikke lett å bryne seg på. Isberget er monumentalt, det er mektig, overveldende, der det driver sør gjennom havene og det er farlig, slik klimaspørsmålet nå er i ferd med å bli.

Symbolet Isberget er et symbol for framtida. Vi må ta vare på isen og naturen. Nå smelter pol-isen raskere enn hva som vil bli behagelig på lengere sikt. Store Isberg kalver, nettopp slik diktet forteller om.

Ved å døpe sin nye storstue kulturhuset Isberget, vil Steinkjer bringe sin dikter et monument. Bodø har sitt Stormen kulturhus. Med Isberget kan Steinkjer gi byen et minst like strålende kulturelt symbol i form av et signalbygg, nå og for framtida.

«Eg, Isberget», sier diktet til Uppdal, flere har ment det også er dikterens ego som skildres, at det er et kunstner-selvportrett, at det er han, forfatteren, som er Isberget. Den ensomme dikteren reiser gjennom livet, med kraft, storhet og steilhet. Han seiler på ensomhetens golde hav. Monumentalt som en symfoni, stråler det!

Steinkjer er en stolt by, den har også polartradisjoner gjennom Otto Sverdrups og Kristian Kristiansens verk og ferder. Dit kan også Isberget-metaforen trekkes. Byen er en by nord i verden. Uppdals Isberget slutter slik: «Eg ber jordheimens fargesjel, eg siglar i mi ro under himlens stjerneskin, over dyptene fram». Kultur er varig. Kulturhuset skal stå lenge.