Amund Losen Moholdt liker ikke at jeg underviste om Israel for to klasser på Ytre Namdal videregående. Han har ingen grunn til bekymring.

For det første er jeg helt enig med Moholdt: Den eneste vei til en fredelig løsning er at «begge parter gir». Blant annet derfor presenterte jeg Barack Obamas og John Kerrys seks prinsipper for en mulig fredsløsning for elevene (samtidig som jeg demonstrerte hvor hjelpeløst ensidig dette ble gjengitt av NRK i 2016).

MIFF ble aldri framstilt som en nøytral organisasjon i klasserommet, tvert imot understreket jeg at jeg kom for å formidle israelernes perspektiver på historien og konflikten. Dette er det stor mangel på i norsk skole, viser vår gjennomgang av diverse skolebøker.

Tema som nesten konsekvent blir fortiet er for eksempel jødiske flyktninger fra arabiske land, den islamistisk motiverte motstanden mot Israel, trusselen fra Iran og palestinske selvstyremyndigheters avvisning av å godta Israel som en jødisk stat. Offisiell undervisning i jihad og jødehat og skalert belønningssystem til fanger dømt for drap på jødiske kvinner og barn blir heller ikke nevnt.

MIFF jobber ikke for en ulovlig okkupasjon. Vi påpeker hvorfor israelere flest ser på den militære kontrollen av Vestbredden og bosettingene der som lovlige inntil det foreligger en forhandlingsløsning som skaper en ekte fred. Vi minner om hva som har skjedd etter tidligere israelske tilbaketrekninger, det har ikke automatisk skapt fred, snarere tvert imot (Libanon og Gaza).

Moholdts påstand om at MIFF konsekvent bruker anførselstegn når vi omtaler Palestina er feil, han kan for eksempel se vår temaside om Palestina. Av og til er det for eksempel uklart hvilke meningsinnhold som ligger i «Palestina», og da er anførselstegn på sin plass. Er Palestina det gamle britiske mandatområdet, eller er det drømmen om en stat som skal erstatte Israel og fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet?

MIFF er ikke en representant fra «helt på ytterste fløy», i vår kommunikasjon vektlegger vi synspunkter som det er stor politisk konsensus om i Israel, og vår støtte til Israel som demokrati, rettsstat og nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme skiller seg ikke fra støtten Israel får fra nesten alle vestlige statsledere.

Et mål for historiefaget i videregående skole er at eleven skal kunne «sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst». Denne kompetansen har elevene på Ytre Namdal ved MIFFs besøk fått glimrende anledning til å utvikle.