Gå til sidens hovedinnhold

Ja, Arbeiderpartiet vil løfte kvinnehelse!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norske kvinners sanitetsforening, som selv gjør en helt uvurderlig jobb med å løfte forskning og kunnskap om kvinnehelse utfordrer trønderbenken på Stortinget med fire satsninger. Arbeiderpartiet vil jobbe for alle fire og litt til.

For det første: vi vil øke offentlige bevilgninger til forskning på kvinnehelse. Vi vet for lite om kvinners helse. For det andre: vi vil sørge for bedre offentlige tilbud for kvinnehelse.

For det tredje: Kvinner trenger kunnskap om kvinnehelse. Vi vil styrke kunnskap og informasjon til jentene som vokser opp sykdom som rammer kvinner og plager som ikke er normale, men nettopp sykdom. Og, for det fjerde: Kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, som for eksempel fødselshjelp til særlig sårbare kvinner, ressursvenner for voldsutsatte kvinner og veiledningssentre for pårørende. Kvinner har andre utfordringer enn menn, og trenger andre tjenester, helt enig med dere N.K.S!

Les også

Vil Trøndelagsbenken løfte kvinnehelse?

Arbeiderpartiet lover en sterkere satsing på kvinnehelse. Gjennom større åpenhet skal vi bidra til å bryte ned tabuer og sørge for å gjøre noe med sykdommene som tar fra kvinner både livskvalitet og arbeidsevne.

Sykdommer som revmatiske lidelser, stoffskiftesykdommer, migrene, CFS/ME, spiseforstyrrelser og muskel- og skjelettsykdommer rammer kvinner oftere enn menn. Felles for de alle er at de er underprioritert og underfinansiert innen medisinsk behandling og forskning. Det samme gjelder sykdommer som bare rammer kvinner, som endometriose og adenomyose.

Hvis vi får tillit til å styre landet, vil vi legge fram en strategi for kvinners helse som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

For å sikre bedre og raskere hjelp, vil vi vurdere standardiserte diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner og sykdommer der kvinner er overrepresentert. Nå tar det i snitt syv år før kvinner som er rammet av endometriose blir diagnostisert. Dette må vi endre på! En sykdom som fører til sterke blødninger, store smerter – og i verste fall ufrivillig barnløshet – kan ikke sende kvinner som kasteballer i systemet i årevis.

Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsko om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å øke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Vi vil skal ha flere ansatte ved fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor under fødselen. En fødeavdeling er ikke som et samlebånd på en fabrikk. Vi må legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig på barselavdelingen etter fødsel. Det handler om å få en god start, og sørge for at man får hjelp og støtte til å få etablert amming før hjemreise.

Arbeiderpartiet vil sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse. De siste årene er det gjort innstramminger i abortloven, og kvinners rett til selvbestemmelse har blitt svekket på Erna Solbergs vakt. Statsministeren la kvinners rettigheter i potten for å beholde regjeringsmakt da KrF gikk inn i regjering. Ap vil oppheve disse endringene.

Vi vil styrke kvinners rett til selvbestemmelse og rett til forsvarlig oppfølging.

Kommentarer til denne saken