Utdanning er nøkkelen til så mange ting i livet vårt. Følelsen av å mestre noe, trygghet og ikke minst muligheten til å få seg en jobb og skape gode liv. En av mine viktigste oppgaver som kunnskapsminister er å gi alle muligheten til dette, uavhengig av alder. I dag er det rundt 480 000 voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Å hjelpe disse til å få formell kompetanse er ikke bare viktig for den enkelte, men også for samfunnet.

I et innlegg 10. november skriver Siri Denstad Langlo i Utdanningsforbundet Trøndelag at elever og lærere i voksenopplæringen ofte blir glemt når politikere i den enkelte kommune skal behandle tema som angår barnehage og skole. Jeg kan forsikre Langlo og andre om at jeg ikke har glemt voksenopplæringen. Tvert imot.

Les også

Hvem er statsråden for voksenopplæringen?

Denne regjeringen satser på kompetanse og utdanning for voksne. I forslag til statsbudsjett er det blant annet satt av over 300 millioner kroner for at de som ikke har fullført videregående opplæring, skal få et tilbud for å kunne fullføre opplæringen. Vi foreslår også å bevilge 150 millioner kroner for at voksne kan komme tilbake å ta et nytt fagbrev, dersom de trenger det.

Vi vil styrke ordningen «fagbrev på jobb» som gir voksne muligheten til å ta fagbrev mens de er i jobb. Vi vil også gjøre utdanningssystemet mer fleksibelt for voksne ved å prøve ut tilpassede opplæringsløp. Vi tester blant annet ut muligheten for å dele enkelte lærefag i videregående opp i flere moduler, slik at man kan ta de ulike delene når man har tid og det går opp med familielivet og andre forpliktelser man har som voksen.

I tillegg utforsker vi hvordan vi kan kombinere moduler i for eksempel norsk opplæring med et lærefag i videregående opplæring. Men for at elevene ved voksenopplæringen skal lykkes, trenger vi også gode og trygge lærere. Denne regjeringen har satt av milliardbeløp til tilbud om videreutdanning til flere tusen lærere. Det er fordi vi vet hvor viktig læreren er for at elevene skal lykkes.

Elevene ved voksenopplæringen er en svært sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Desto viktigere er det at lærerne her har kompetanse til å tilpasse opplæringen til den enkelte. Min oppfordring til kommuner og fylkeskommuner er derfor å satse på lærerne ved voksenopplæringen og gi dem faglig påfyll, for som Langlo skriver – all utdanning er like viktig.