Sivert Bjørnstad gjentar i Trønderdebatt 8. november hvor forferdelig det er at norske myndigheter har kjøpt Meraker Brug. Budskapet bør alle merke seg: Frp vil ikke sikre at viktige naturressurser holdes på norske hender, men heller akseptere at en stor bit av Norge selges ut av landet.

Frp er ikke alene om denne strategien, tidligere har Høyre gitt sin støtte til det samme. Det skjedde et tilsvarende salg i Namdalen i 2020 da det tyske land- og skogbruksselskapet LAM kjøpte 600 000 dekar med skog og utmark. Høyres parlamentariske leder uttalte at «skogen blir i Trøndelag. Den blir der den er».

Les også

Staten er ikke best til alt, Vedum

Et annet eksempel er den norske oljen. Hvis Frp hadde fått gjennomslag for sine forslag om å selge norske oljeressurser til utenlandske selskap, så ville Statens pensjonsfond slettes ikke bidratt til våre framtidige pensjonsutgifter.

Norsk vann, skog og jord på utenlandske hender er uproblematisk for Høyre og Frp. Det er vi i Senterpartiet grunnleggende uenige i.

Dagens regjering aksepterer ikke salg av Norge. Strømkrise, knapphet på råvarer og økt etterretningstrussel mot Norge understreker behovet.

Nasjonalt eierskap gir oss kontroll og legger grunnlaget for at våre verdifulle naturressurser kan gi verdiskaping over hele landet. Når 94 prosent av Meråker kommunes arealer ble solgt, sammen med store biter av Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune, er jeg ekstra glad for at Sandra Borch, som landbruks- og matminister, er eier av Statskog SF.

AS Meraker Brug er unikt i sitt slag med fossefall, matjord, skog og rike jaktressurser. Likevel er ikke selskapets aksjesalg underlagt noen form for konsesjonsbehandling. Utenlandsk eierskap har derfor vært en reell mulighet.

Neste steg i regjeringens jobb for mer nasjonal kontroll er å endre loven slik at det ikke blir mulig å selge store eiendommer som Meraker Brug til utenlandske eiere. Staten, kommuner eller private nordmenn skal utvikle slike eiendommer.

Med Senterpartiet i regjering blir det mer, ikke mindre nasjonal kontroll. Frps naive markedstenkning er stikk motsatt av vår tankegang. Vi skal ha nasjonal kontroll over naturressursene våre.