Gå til sidens hovedinnhold

Ja til naturbasert næring i utmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naturvernforbundet er i Trønderdebatt 24.mars svært tilfreds med et vedtak i Miljødirektoratet som gjør det vanskeligere å drive utmarksbasert næringsvirksomhet i distriktskommuner som Lierne og Meråker.

Jeg synes det er trist at Naturvernforbundet karakteriserer kommunene, folk i Lierne og Meraker Brug som verstinger. Det er useriøst og langt unna den virkeligheten de fleste vil kjenne seg igjen i.

I motsetning til Naturvernforbundet har jeg stor tro på og tillit til grunneiere og lokaldemokratiet som ansvarlige, langsiktige forvaltere som er opptatt av å ta vare på viktige naturverdier. Det ser vi i praksis i hele Trøndelag, også i saker som omhandler motorferdselloven.

Les også

Barmarkskjøring og terrengskader i Meråker

Beregninger viser at 79 prosent av trøndersk areal er underlagt en eller annen form for vern. Vi har store nasjonalparker i vår region, som Børgefjell, Blåfjella-Skjækerfjella og Sylan-Roltdalen.

For at begrensninger som er gitt i ulike verneformål skal ha lokal aksept, sikre grunneiers rettigheter og gi rom for næringsutøvelse, trenger vi en balansert forvaltning som innebærer en fornuftsbasert, skjønnsmessig avveining mellom vern og bruk.

Det er problematisk når regional statsforvaltning endrer kurs, og setter foten ned for dispensasjoner man tidligere i et samspill med kommunene har akseptert.

Den typen uforutsigbarhet skaper store utfordringer for lokale grunneiere, som basert på årelang forvaltningspraksis har investert og satset på tradisjonsrike tilbud som jakt og fiske men også på å utvikle tilbud rettet inn mot nye grupper som etterspør naturbaserte opplevelser.

Det er derfor ikke vanskelig å forstå den frustrasjonen den lokale grunneieren Meraker Brug gir uttrykk for i denne saken. Det er snakk om et svært lite antall turer med ATV pr år, for å opprettholde og videreutvikle en næringsvirksomhet som gir både verdiskaping og mange jobber.

Skal vi lykkes i å opprettholde livskraftige lokalsamfunn i distriktsfylker som Trøndelag, må folk ha en jobb å gå til. Det vet innbyggerne i Meråker og Lierne alt om.

Høyre er opptatt av å trygge grunnlaget for velferden fremover. Vi trenger mer aktivitet og flere jobber, ikke færre. Koronaåret har forsterket det behovet. Da kan vi ikke legge et Torneroseslør over store deler av distrikts-Norge.

Kommentarer til denne saken