Gå til sidens hovedinnhold

Ja, vi er godt forberedt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til innlegget «Ikke forberedt?» av Hilde Tyldum Stordahl, der hun blant annet påstår at fylkeskommunen ikke er forberedt på rødt tiltaksnivå, og at det bør være mulig å skifte mellom tiltaksnivåene på bare få timer.

De videregående skolene i Trøndelag har hatt et utfordrende år i 2020 der den daglige opplæringa har måttet dele fokus med koronapandemien. I denne situasjonen er det min klare oppfatning at det har det vært et systematisk og godt arbeid for å finne gode og helhetlige løsninger for elevene under hele pandemiperioden.

Skoleeier har ansvaret for å sikre at skolene har lokale planer for hvordan trafikklyset skal håndteres. I Trøndelag har alle våre skoler gode planer for å håndtere skifter mellom fargene. Men det er viktig å huske at en overgang fra gult til rødt er mer krevende enn fra rødt til gult. Det tar for eksempel tid å omorganisere rom (flytting av pulter etc.), fjerne sitteplasser i fellesarealene og legge nye rom- og timeplaner. Når beskjeden fra regjeringen kommer uten forvarsel kl. 18.00 siste dag i juleferien, sier det seg selv at man ikke kan begynne med fysisk omorganisering før mandag morgen. Det tar også tid å varsle elever, foresatte og lærere om hvordan ukene framover blir. Skolene kan også være berørt av karantenetiltak i ulikt omfang, noe som igjen påvirker skolens planlegging.

Undervisninga planlegges av den enkelte lærer. Det kan kanskje høres enkelt ut å skifte fra undervisning i klasserom til digital undervisning over natta, men slik er det ikke. Rene forelesninger kan være enkle å gjennomføre digitalt, men det er heldigvis ikke slik i den norske skolen at vi bare har forelesninger. Det blir benyttet mange ulike pedagogiske metoder, og mange av fagene er dessuten praktiske og foregår i verksted og på spesialrom. Det er ikke alt som passer veldig godt i det digitale formatet. Det er stor forskjell på å undervise i historie, dans og byggfag. Undervisningstimer i det digitale rommet må forberedes, og regjeringa ga oss ikke særlig mye tid til å gjøre dette den 3. januar. Det er urimelig å forlange at den enkelte lærer skal forberede alle undervisningstimer for to mulige scenarier til enhver tid - en for gult nivå og en for rødt. Lærere skal også ha en mest mulig forutsigbar arbeidsdag.

Organisert studiearbeid er en metode for læring som i ulike sammenhenger benyttes i skolen, og som i koronatiden også kan være et virkemiddel for perioder med omstilling mellom tiltaksnivåer i trafikklysmodellen. Organisert studiearbeid er den delen av opplæringa der elevene etter avtale med skolen arbeider på egen hånd for å nå læreplanmålene. Studiearbeidet skal være organisert eller tilrettelagt av skolen, og det kan gjelde for klasser, grupper eller enkeltelever.

Lærerne og skolene våre kan ikke skifte mellom tiltaksnivåene på timers varsel – litt tid til omstilling trenger vi. Dette er også Utdanningsdirektoratet oppmerksomme på, og senest den 13.januar fikk vi beskjed om at rødt nivå utvides til og med 19.1, og at nytt tiltaksnivå vil gjelde fra 20.1 (uten at vi vet hvilket tiltaksnivå som vil gjelde hvor). Utdanningsdirektoratet skriver i brevet at: «Vi har forståelse for at ikke alle skoler vil kunne få alt på plass på riktig tiltaksnivå onsdag 20. januar, men ber skolene prioritere arbeidet.»

Det er utfordrende å være godt forberedt på alle de ulike scenarier som kan oppstå i samfunnet og som krever rask omstilling. Trøndelag fylkeskommune har de siste årene hatt fokus på å øke kompetansen på beredskap generelt og utvikle gode beredskapsplaner for ulike scenarier spesielt. Et av de aktuelle temaene som har vært drøftet er utfordringene ved en pandemi. Det vi har sett gjennom det siste året er at det lokale beredskapsarbeidet på skolene og det sentrale beredskapsarbeidet hos fylkeskommunen krever rask omstillingsevne i alle ledd i organisasjonen. Det er krevende når skolenes arbeid også påvirkes av nasjonale og kommunale føringer og pålegg.

Vår erfaring er at lærerne i videregående skole har vist en enorm omstillingsevne og har lagt ned et betydelig arbeid i å legge planer for et kvalitativt godt opplæringstilbud i en uforutsigbar og stadig skiftende arbeidshverdag. Jeg er imponert over hvordan lærerne har taklet overgangen til digital undervisning og hvor kreative og løsningsorienterte de er i å utvikle gode pedagogiske opplegg.

Koronasituasjonen har gitt oss nye erfaringer på teknologifronten, som vi ellers hadde brukt mange år på, eller som vi kanskje aldri hadde prøvd ut, om vi ikke hadde blitt tvunget til det. Koronatiden kommer til å bli et vendepunkt i hvordan vi både ser på læring og på hvordan vi organiserer undervisninga i norsk skole.

Kommentarer til denne saken