Du tar med barna, bestemor, vennegjengen eller tilreisende gjester på tur. Dere bruker telefonen og appen stolpejakt, kartet forteller hvor stolpene ligger og dere jakter på stolper. Jakten er spennende, hvem ser stolpen først? Dette tenker jeg er et kjent scenario for mange, bare i Trondheim er det 15 000 brukere av stolpejakten, godt tilrettelagt av NTNUI orientering.

Hva med å tilrettelegge for kulturstolper?

Stolpejakten har blitt en populær aktivitet. Tilbudet er gratis. Kart og info er tilgjengelig flere steder i ulike kommuner, på hjemmesiden og i appen Stolpejakten.

Hvis man i tillegg til de vanlige stolpene, som er plassert rundt omkring, etablerer en ordning med kulturstolper, kan det kanskje bidra til å stimulere interessen for kulturminner, kulturattraksjoner og andre kulturuttrykk, samtidig som man stimulerer til aktivitet. Kan man oppleve noe når man er på tur skaper man en ekstra motivasjon for å røre på seg.

Trønderske kommuner er fulle av kulturuttrykk. Det kan være museer, gallerier, kulturminner, verneverdige hus, arkeologiske funn, konsertsteder, kirker, gravfelt og mye annet. Vi snakker sannsynligvis om en mulighet for flere tusen kulturstolper i Trøndelag hvis alle slike kulturuttrykk får sin stolpe!

En ordning med trønderske kulturstolper kan organiseres og etableres av fylkeskommunen, i samarbeid med kommuner, kulturaktører, frivillige organisasjoner eller kommersielle aktører. Trønderske kulturstolper kan bidra til at nye grupper nås, samtidig som vi på en enkel måte kan bidra til å presentere våre kulturperler. Kanskje kan det motivere mennesker til å bli bedre kjent med kultur i hele Trøndelag.

Konseptet kan også kobles opp mot reiselivet for å stimulere både lokalbefolkning og tilreisende til å gjøre seg kjent med lokalområdet og fylket.

Vi i Høyres fylkestingsgruppe løfter saken i fylkestinget på Steinkjer i disse dager. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er tilrettelegging, her har vi mulighet for å involvere kulturlivet, reiselivet og kommunene i et samarbeid rundt folkehelse og kulturopplevelser.