Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er helt enig med Morten Hynne

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Daglig leder i Grande Entreprenør, Morten Hynne, uttalte seg i et intervju med Trønder-Avisa tidlig i august om de krav entreprenørnæringen har til politikerne.

Jeg er helt enig med Morten Hynne som hevder at forutsigbarhet og aktivitet er nøkkelen.

Det siste året har Trøndelag fylkeskommune bidratt til å holde hjulene i gang med investeringer og varekjøp i fylket vårt på flere milliarder. I et vanlig år kjøper vi varer og tjenester for over 3,3 milliarder kroner. Vi skal blant annet investere 4,4 milliarder i skolene våre de neste fire årene. I 2021 alene bruker vi 3,8 millioner hver dag på planlegging, oppussing eller bygging av skoler.

I Trøndelag stiller vi krav til alle som skal levere eller bygge hos oss. Seriøsitetskrav - som at alle skal være godkjent lærebedrift, at størsteparten av arbeidet skal utføres av faglærte og at en del av jobben skal utføres av lærlinger. På denne måten sikrer vi et seriøst arbeidsliv, men sender også et tydelig signal om at det skal satses på fagbrev og fagopplæring.

Ap har vært pådriveren for å stille seriøsitetskrav som igjen bidrar til at seriøse, lokale bedrifter får muligheten til å regne på tilbud til fylkeskommunen og også kunne få tilslaget.

Det tjener de seriøse bedriftene på, vi får et mer seriøst arbeidsliv, og vi luker ut de som absolutt ikke skal være en del av norsk arbeidsliv. Da må vi stille tøffe krav. Hynne viser spesifikt til Innherred sine krav. Hvorvidt disse kravene følges opp av Innherredskommunene må ordførerne svare opp på. Dette kjenner ikke jeg godt nok til.

Dessverre er det imidlertid slik at regjeringa ikke tar dette på samme alvor. Skal man lykkes må også kontrollen ivaretas. Fra inngangen til 2019 var det 586 årsverk i Arbeidstilsynet, mot 571 ved inngangen til 2020.

Dette betyr at antall tilsyn går ned. I 2015, det første året med ostehøvelkutt, ble det gjennomført 17.939 tilsyn og i 2019 var tallet nede i 12.362.

Trøndelag fylkeskommune har også vedtatt en innkjøpsstrategi:

  • Gjennomføre anbudskonkurranser som bidrar til at lokale og regionale tilbydere har gode muligheter til å delta i konkurransen på like vilkår med større nasjonale og internasjonale aktører.
  • Krav om minst 50 prosent faglærte ved utførelse av oppdrag for innen bygg, anlegg og andre risikoutsatte områder.
  • Etablere rutiner for å ivareta at det stilles krav om at leverandører er tilknyttet lærlingordning. Minimum 10 prosent av arbeidstimer utført på fagområder med klart definert behov for læreplasser skal være utført av lærlinger.
  • Krav om at bruk av innleid arbeidskraft, herunder bemanningsbyråer, skriftlig skal godkjennes av oppdragsgiver på forhånd.
  • Krav om at de som utfører kontraktsarbeid i all hovedsak skal være fast ansatt hos leverandørene.
  • Det må etableres rutiner for å stille krav om norsk som arbeidsspråk i bygge-, anleggskontrakter med Trøndelag fylkeskommune, for å ivareta sikkerhet.

Min påstand er at ambisjonene som igjen er fulgt opp gjennom vedtak er på plass. Det handler om å sikre oppfølginga, etterlevelsen og kontroll, samtidig som det er kjempeviktig og nødvendig å gå i dialog med byggenæringa om ytterligere tiltak og virkemiddel. Derfor er Morten Hynne sitt innspill både viktig og velkomment.

Arbeiderpartiet i Trøndelag går også til valg på en egen «Vekstplan for Trøndelag», som ikke bar er en plan som partiet i Trøndelag vil arbeide for, men som også forplikter hele Arbeiderpartiet.

I denne planen heter det blant annet:

«Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Det skaper nye muligheter for økt eksport områder der Trøndelag kan ta en lederrolle. Arbeiderpartiet vil bidra til rettferdig grønn omstilling som skaper flere muligheter for næringslivet. Vi vil bruke det offentliges muskler aktivt for å bygge opp nye verdikjeder og sørge for økt verdiskaping rundt etablerte næringer.

Et bærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasser og kreve at myndigheter, fagbevegelse og næringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid. Trøndelag er allerede godt i gang med å bruke det offentliges muskler til å utvikle et hjemmemarked for morgendagens næringer innen energi, mineraler, mat, batteriteknologi, transport, og sirkulærøkonomi. Det ligger et betydelig potensial for verdiskaping knyttet til opprettelsen av hovedbase for kampfly på Ørland. Arbeiderpartiet vil legge til rette for utvikling av nye verdikjeder i tilknytning til flybasen som kan skape nye muligheter for lokalt næringsliv, som kan bidra til økt sysselsetting, og stimulere til grønn omstilling».

Av konkrete eksempler som står i planen er blant annet at Arbeiderpartiet vil bruke offentlige anbudsprosesser og andre statlige virkemidler til å sørge for mest mulig lokale ringvirkninger fra verdiskaping knyttet til byggingen av hovedbasen for kampfly på Ørland.

Arbeiderpartiet vil både på fylkeskommunalt og statlig nivå bidra til det Morten Hynne etterlyser - forutsigbarhet og vekst.

Kommentarer til denne saken