I NIBIR-Rapport 2019:7: Nærings- og distriktsutvikling slås det fast at for å sikre regional og kommunal utvikling innen næring og bosetning trenger distriktet større forutsigbarhet og stabilitet.

Dette har rovviltforliket undergravd. Arrondering og oppretting av rovdyrområder har endret eller ødelagt premissene for eksisterende primærnæringer.

Rovviltforliket ble opplevd av mange som en direkte inngripen i deres levemåte, mange har valgt å søke andre måter sette mat på bordet. Siden 2009 har det vært en reduksjon i antall bønder med 18,3%(SSB). Antallet rein på vårslipp har gått ned med 14% fra 2007 til 2017 (SSB). Diskusjonen om vi faktisk trengte de bøndene og reinene er også viktig, men er et tema for en annen gang.

Skal Oslo bestemme?

De siste 10 årene er rovviltforliket bare en av flere store «reformer». Disse reformene en ting til felles: verdier og muligheter i distriktet flyttes til de store byene. Sykehus, universitet, politi og fylker, vi slår de sammen og flytter det til nærmeste storby. De tette på bekostning av de spredte. Slik kan vi ikke fortsette, jeg mener dette undergraver grunnmuren for demokratiet og sosialismen. Det er en essensiell del av Norge at det bor mennesker i hele dette langstrakte vakre landet.

Hva har dette med rovvilt å gjøre tenker du kanskje nå? Jo, Rovviltforliket er offer for alle disse sentraliseringsprosessene. For å kunne samarbeide godt var vi før våren 2020 avhengig av de fleste som jobbet med en gitt sak bodde noenlunde nært hverandre, fortrinnsvis Oslo. Dette er dessverre en svakhet demokratiet deler med alle styreformer. For å korrigere for dette er politikerne avhengig av sterke lokallag og et godt sentralt styre som hører på sine lokale representanter og innhenter deres kompetanse på sitt nærområde og sine behov. Her må vi i SV bli bedre!

Norges verste landbrukspolitikk?

28-30 August er det samling på Oppdal for Trøndelag SV. Her er et av temaene påstanden: har SV Norges verste landbrukspolitikk? Jeg mener at det er mye sant i denne påstanden. Vi i SV har ikke vært flink nok til å lytte til bøndene i flere enn en sak, og dette skal jeg gjøre noe med. Vi har også muligheter til å endre på gamle feilsteg, En mer balansert rovdyrpolitikk er på sin plass.